Journal of History School

ISSN:1308-5298

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARIN İNCELENMESİ


Öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yolu izlenmiştir. Çalışma grubu, 2017-2018 bahar yarıyılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ikinci sınıf düzeyinde öğretim ilke ve yöntemleri dersinden başarılı olan sınıf, bilgisayar ve eğitim teknolojileri, okul öncesi, ilköğretim matematik ve resim öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Görüşme formunda öğretmen adaylarının “öğretim ilke ve yöntemleri… gibidir/benzerdir; çünkü...”cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada verilerinin analiz sürecinde içerik analizi yolu izlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik 57 geçerli metafor ürettikleri belirlenmiştir. Üretilen metaforların büyük bir bölümünün öğretmenliğin başlangıcı, kılavuz, su, başlangıç, hayatın kendisi, ışık, yapboz, şeklinde olumlu algıları içerirken; süt, bedava bir market, kütüphane, yorgan, zorunluluk gibi beş tane olumsuz algıları içermektedir.


Keywords


Öğretim ilke ve yöntemleri dersi, metafor, öğretmen adayı

Author: Nurhak Cem DEDEBALİ - Fevzi DURSUN
Number of pages: 333-354
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.30278
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.