Journal of History School

ISSN:1308-5298

TÜRKİYE’NİN 2007-2017 DÖNEMİ DIŞ BORCUNUN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için gerekli olan yatırımlar tasarrufların yeterli düzeyde olmamasından dolayı sınırlı bir seviyededir. Tasarruflar planlanan yatırımların kaynağını oluştururken, yapılan yatırımlar hammadde ve yatırım malı ithalatının artmasını ve gelir düzeyinin yükselmesiyle dış tüketim mallarına olan talebi artırmaktadır. Artan ithal talebi gidermek için ihracatı yükselterek ülkeye döviz girişi sağlamak ya da dış borçlanmaya gitmek gerekmektedir. Dış borçlanma, hem tasarruf yetersizliğinin giderilmesinde hem de kalkınma için gerekli ithalatın yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Dış borçlanma ve enflasyon ülke ekonomisinde önemli sorunlardan biridir. Kayıt dışı ekonominin fazla olması, meydana gelen konjonktürel dalgalanmalar, bütçenin devamlı açık vermesi, borcun borçla karşılanabilir hale gelmesi, özel ve kamu harcamalarında yapılan israflar ve yaşanan doğal afetler dış borçlanmanın artmasına neden olmuş ve ülke ekonomisi olumsuz etkilenmiştir. Bu çalışmamızda borçlanma ile enflasyon ilişkisi veriler doğrultusunda incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Dış Borç, Enflasyon,


Keywords


Dış Borç, Enflasyon,İthalat,İhracat,Dış Ticaret

Author: Şahin ÇETİNKAYA - Raziye BARTAL
Number of pages: 631-647
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.36874
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.