FARKLI FİZİKİ ÖZELLİKLERE SAHİP YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN ALTI YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN PSİKOMOTOR GELİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparaison of the Psychomotor Development of Six Year Old Children Living in Residential Areas with Different Physical Characteristics

Author : FARUK AKÇINAR - Serpil AKÇINAR, Celal TAŞKIRAN
Number of pages : 1132-1146

Summary

Araştırmada Malatya ilindeki farklı fiziki özelliklere sahip yerleşim alanlarında yaşayan altı yaş gurubu doksan çocuğun psikomotor gelişimlerinde farklılık olup olmadığı uygulanan görsel reaksiyon zamanı, dikey sıçrama, fırlatma topu, sürat, esneklik testlerinin sonuçlanın karşılaştırılmasıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çocukların reaksiyon zamanı gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı, Dikey sıçrama ve fırlatma yetenekleri gelişim düzeyleri arasındaki anlamlı farkın, şehir merkezindeki gurup ile kırsal alandaki gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu, lojmandaki gurup ile kırsal alandaki gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu, Sürat yetenekleri gelişim düzeyleri arasında manidar bir farklılaşmanın lojmanda yaşayan gurup ile kırsal alanda yaşayan gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu, Esneklik yetenekleri gelişim düzeyleri arasında manidar bir farklılaşmanın lojmanda yaşayan gurup ile kırsal alanda yaşayan gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine, şehirde yaşayan gurup ile kırsal alanda yaşayan gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu bulunmuştur.

Keywords

Psikomotor Gelişim, Çocuk, Sürat, Dikey Sıçrama, Esneklik

Read:181

Download: 60