Journal of History School

ISSN:1308-5298

PHRYGİA ŞAPKASININ TÜRKİYE’DEN KOLOMBİYA’YA YOLCULUĞU/EL VİAJE DEL GORRO FRİGİO DESDE TURQUÍA HASTA COLOMBİA


Antik çağlarda önemli bir Anadolu Uygarlığı olan Phrygia’ya ait Phrygia şapkasının modern dünyada kullanımı ve özgürlük sembolü olma öyküsünü aydınlığa kavuşturmak adına önemli bir adım sayılabilecek bu çalışmanın alt yapısı, Türk Büyükelçisinin Kolombiya armasında yer alan antik bir Anadolu sembolüne dikkat çekmesi ile oluşmuştur. Uzun süren araştırmalar sonucu, 2013-2018 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi olan Engin Yürür’ün gözlemleri ve eskiçağ uygarlıkları tarihi konusunda uzman Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar’ın yardımı ve desteği ile Kolombiya’nın resmi ambleminden yola çıkılarak çok şaşırtıcı bir gerçek ortaya konulmuştur. Latin Amerika ülkeleri resmi armalarında bulunan sembol antik Anadolu dünyasında çok önemli bir yer edinen Phrygia Uygarlığına aittir ve tüm dünyada Phrygia şapkası olarak bilinmektedir. Bu sembol binlerce yıl boyunca birçok ulus tarafından kullanılmış ve özgürlük simgesi olarak literatüre geçmiştir. Prof. Dr. H. Bahar’ın danışmanlığında eskiçağ tarihi bölümünde doktorasını tamamlamış olan Dr. Yeşim Dilek ve 2013-2017 yıllarında Kolombiya’daki Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçiliği’nde görev yapan Önder Boyacı ile ortaya çıkarılan bu çalışmanın amacı, antik çağlardan beri özgürlük sembolü olarak kullanılan Frig şapkasının modern dünyaya yolculuğunu incelemektir.


Keywords


Atis, Kibele, Phrygia Şapkası, Özgürlük Simgesi, Kolombiya

Author: Yeşim DİLEK - Hasan BAHAR, Önder BOYACI
Number of pages: 266-284
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.39255
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.