İSFAHAN (MELİKŞAH) GÖZLEMEVİ BİLİM İNSANI: EBÛ’L ABBÂS el-LEVKERÎ
Isfahan (Malikşah) Observatory Scientist: Abû’l Abbâs al-Lawkarî

Author : Seyfettin KAYA
Number of pages : 902-917

Summary

Büyük Selçuklular Dönemi’nde (1040-1157) Sultan Melikşah zamanında (1072-1092) başkent İsfahan’da bir gözlemevi kurulmuştur. Başkanlığını Ömer Hayyâm’ın yaptığı sekiz kişiden oluşan bir bilim insanları heyeti bu gözlemevinde çalışmıştır. İsfahan (Melikşah) Gözlemevi’nde çalışan bu bilim insanları heyeti içinde yer alan önemli isimlerden biri de Ebü’l Abbâs el-Levkerî’dir. El-Levkerî’nin İsfahan (Melikşah) Gözlemevi’nde nasıl çalışmalar yaptığı ve rasat çalışmalarına hangi düzeyde katkılar sağladığı konusunda bilgiler bulunmamaktadır. Ancak sahip olduğu bilgi birikimi ve akademik kimliğinden yararlanılmak üzere İsfahan (Melikşah) Gözlemevi’ne davet edildiği konusunda kuşku duyulmamalıdır. Astronomiden ziyade felsefe konusunda adını duyuran el-Levkerî, İbn-i Sinâ’nın öğrencisi Behremyar b. Marzubân’ın talebesidir. İbn Sinâ’nın felsefeye dair birçok öğretisi Behremyar b. Marzubân üzerinden el-Levkerî’ye intikal etmiştir. El-Levkerî ise İbn Sinâ’nın felsefi öğretilerinin Horasan’a yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yaşamı boyunca birçok eser yazan el-Levkerî, “Bayân el-Hakk bi-Damân el Sıdk” adlı felsefi içerikli eseri ile öne çıkmıştır. Ayrıca birçok öğrenci yetiştirmiş ve felsefe alanında akranları Ömer Hayyâm, İbn Kûşek ve el-Vâsıtî’yi geride bırakmıştır.

Keywords

El-Levkerî, Ömer Hayyâm, İsfahan, İbn Sinâ, Astronomi

Read:272

Download: 97