Journal of History School

ISSN:1308-5298

BUZ HOKEYİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ


Sürekli değişim ve gelişim gösteren spor, teknolojinin gelişimi, bilimin ilerlemesi ve spora olan ilginin artması ile evrensel olma özelliğini pekiştirmiştir. Bu süreçten diğer spor branşları gibi buz hokeyi branşıda etkilenmiştir. Değişim sürecinin ana kaynağında sporcu sağlığı, izleyici kitlesinin arttırılması ve pazarlama gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan buz hokeyi sporu, birçok ülkenin katılımıyla evrenselliğini Dünyaya yaymıştır. Uluslararası alanda Dünya Şampiyonası ve Kış Olimpiyatları düzeyinde olimpik bir branş olması nedeniyle birçok ülkede, diğer spor branşlarına göre daha fazla oyuncu ve izleyici kitlesine sahiptir. Bu çalışmanın amacı, buz hokeyi sporunun uluslararası alanda tarihsel sürecinin incelenmesidir. Araştırmada, nitel yaklaşımlardan genel tarama ve dökümantasyon metodu ile veriler elde edilmiştir. Literatürde buz hokeyi, Dünyanın en hızlı ve sert takım sporlarından biri olarak ifade edilmiş, buz üzerinde 5 oyuncu 1 kalecinin olduğu, oyunun amacı oyun topu olarak adlandırılan pak’ı teknik ve taktik anlamda üstünlük kurarak oyun kuralları dahilinde gol ile sonuçlandırmak olarak ifade edilmiştir. Ülkemizde buz hokeyi sporu ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışma bulunmazken, uluslararası alanda branşın birçok yönü derinlemesine ele alınarak işlenmiştir. Sonuç olarak, tarihsel süreç içerisinde sporcu malzemeleri, tesis alt yapı bilgileri, teşkilatlanma süreçleri değerlendirilmiştir. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile sporun gelişimine destek sağlandığı, buz hokeyi sporunun tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde branşa olan ilginin arttığı ve giderek dünya geneline yayıldığı görülmüştür.


Keywords


Spor tarihi, Buz hokeyi, Spor Yönetimi

Author: Talha MURATHAN - Murat AYGÜN
Number of pages: 600-612
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.39678
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.