Journal of History School

ISSN:1308-5298

BEHCETÜ’L-HADÂİK VE KISSA-YI YUSUF’TAKİ KİP EKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME


Bu çalışmanın amacı karışık dilli denilen Behcetü’l-Hadâik ve Kıssa-yı Yusuf eserlerindeki kip eklerini Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Eski Anadolu Türkçesindeki kip ekleriyle karşılaştırmak ve bu kip eklerinden yola çıkarak bu eserlerdeki fiil çekimlerini incelemektir. Karışık dilli eserler, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesine ait dil özelliklerini bir arada bulunduran eserlerdir. Behcetü’l-Hadâik ve Kıssa-yı Yusuf da karışık dilli eserlerdendir. Bu eserlerle ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen karşılaştırmalı dil çalışmaları yapılmamıştır. Bu bağlamda, Behcetü’l-Hadâik ve Kıssa-yı Yusuf’taki kip ekleri incelenmiş ve Karahanlı, Harezm, Kıpçak Türkçesinde kullanılan bazı kip eklerinin bu eserlerde de kullanıldığı görülmüştür. Yine bu eserlerdeki bazı kip eklerinin hem Karahanlı, Harezm, Kıpçak Türkçesinde hem de Eski Anadolu Türkçesinde ortak bir biçimde kullanıldığı tespit edilmiştir.


Keywords


Kip ekleri, Behcetü’l-Hadâik, Kıssa-yı Yusuf, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi.

Author: Türker Barış BULDUK
Number of pages: 1956-1977
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.39926
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.