ULUSLARARASI BARIŞA BİR ENGEL OLARAK TERÖR RANTI
Terrorism as a Major Obstacle to International Peace

Author : Hanefi YAZICI
Number of pages : 1312-1325

Summary

Bu araştırmanın amacı terör rantı konusunu ele almaktır. Çalışma dünya genelinde yaygın bir hale gelen terörizmin bir savaş endüstrisi doğurduğu iddiasındadır. Araştırmanın ikinci iddiası, bu savaş endüstrisinin bir terör rantı meydana getirdiğidir. Çalışmanın son iddiası ise, söz konusu terör rantının uluslararası barışı engellediğidir. Savaş endüstrisi sadece profesyonel askerleri kapsayan bir durum olmaktan çıkıp tüm toplumu kuşatmaya başlamıştır. Özellikle çocuklara yönelik geliştirilen savaş oyunları, savaş filmleri, müzikleri ve gösterileri ile savaş ve ölüm olgusu sıradanlaştırılmıştır. Araştırma bu çerçevede özelden genele tümevarımsal bir yöntem ile hazırlanmıştır. Bu bağlamda eklektik bir metotla örneklemler üzerinden bütüncül bir çalışma oluşturulmuştur. Araştırma neticesinde görülmüştür ki, uluslararası sistem kendini tehdit edebilecek mekanizmalarla mücadele etmedikçe uluslararası barışa her daim uzak kalacaktır. Uluslararası terörizmle mücadele nedeniyle silahlanma yarışının sürekli artması nedeniyle ortaya bir terör rantı çıkmıştır. Uluslararası aktörler terör rantına yönelik henüz ortak bir tavır ya da eylem sunamamıştır. Çalışma bu konuyu gündeme taşıyarak literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir.

Keywords

Terörizm, Savaş Endüstrisi, Uluslararası Barış, Terör Rantı, Silah Yarışı

Read:201

Download: 69