Journal of History School

ISSN:1308-5298

DUYMA ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ BİR DEVLET OKULUNDA İNGİLİZCE İHTİYAÇ ANALİZİ: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DEZAVANTAJLI BİR GRUP ÖRNEĞİ


İhtiyaç analizi, yabancı dil eğitim programlarının temel taşlarından biri olmanın yanı sıra, ders, materyal ve müfredat hazırlamanın en temel adımıdır. İhtiyaç analizi mevcut durum analizi, hedef durum analizi, eksiklik analizi ve strateji analizi gibi birkaç alt kategoriyi kapsar. Bu çalışmada öğrencilerin İngilizce ihtiyaçlarını tespit etmek için bir eksiklik analizi yapılmıştır. Müfredatlarında İngilizce dersi olmayan duyma engelli öğrencilerin İngilizce ihtiyaçlarını derinlemesine anlamak için bu tip bir ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu bağlamda fenomenolojik bir araştırma tasarımına dayanarak, Türkiye'deki duyma engelli öğrenciler için kurulmuş bir devlet okulunda bir sınıf öğretmenine, ebeveyne ve yöneticiye yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları, söz konusu konuya ilişkin önemli görüşleri ortaya koymuştur. Bulgulara dayalı bazı çıkarımlara ulaşılmıştır.


Keywords


Özel Amaçlı İngilizce, Akademik Amaçlı İngilizce, İhtiyaç Analizi, Duyma Engelli Çocuklar, Dezavantajlı Gruplar

Author: Ömer Gökhan ULUM
Number of pages: 355-364
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.40243
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.