Journal of History School

ISSN:1308-5298

ORHAN PAMUK’UN PERSPEKTİFİNDEN DOĞU-BATI ÇATIŞMASI


Karşıtlıkları/çelişkileri romanın temeli olarak gören Orhan Pamuk’un tema dünyasında Doğu-Batı çatışması önemli bir yere sahiptir. Pamuk, Doğu ve Batı kültürünün kesiştiği önemli bir yer olan Türkiye’de, İstanbul’un Nişantaşı semtinde büyümüştür. Bu ortamda yetişen Pamuk, iki kültürü birlikte tanımıştır. Bu iki ayrı dünya, Doğu ve Batı kültürü, Pamuk’un sorgulamalarının merkezine yerleşmiştir. Bu araştırmanın amacı, Orhan Pamuk’un tema dünyasında önemli bir yeri olan Doğu-Batı çatışmasının eserlerine yansımasını belirlemek ve betimlemektir. Araştırma süreci nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesiyle yürütülmüş, elde edilen verilerin analizinde betimleyici-yorumlayıcı analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, farklı konular üzerinden işlenen çatışma unsurlarının çok boyutlu ve karmaşık olan yapılarının bozulmadan, hayatın içerisinde olduğu gibi aktarıldığı, bir sonuca varma amacı taşımadığı; sorgulama, yorumlama ve sonuca varma gibi anlamsal işlemlerin okuyucuya bırakıldığı tespit edilmiştir.


Keywords


Orhan Pamuk, Tema, Doğu-Batı, Çatışma

Author: Özcan BAYRAK - Sedat EROL
Number of pages: 475-488
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.40300
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.