Journal of History School

ISSN:1308-5298

GÜNCEL SANAT VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİNDE GELECEK BEKLENTİLERİ


Sanat ve teknoloji ilişkisi insanlık tarihi kadar eski bir konudur. İnsanlığın yaşam alanlarına sanatla ilk müdahalesine kadar giden bu süreçte, uygulama bağlamında temelde teknolojinin etkisi vardır. Tarihsel açıdan bakıldığında uzunca bir süre aslında anılmasa da yalnızca teknolojinin ilerleyişi ile uygulanan yeniliklerin sanatsal ilerleme ile yakından ilişkili olduğu ortadadır. Bu bağlamda sanat ve teknoloji arasındaki en önemli dönüşümler, sanayi devrimi ve sonrasında olmuştur. Sanayi devrimi sonrasında kaydedilen ilerleme hızını arttıran yeniliklerin etkisi ile insanlık doğadan uzaklaşarak, teknolojiye ve onun sunduklarına yönelmiştir. Uzunca bir süre doğaya öykünen ve onu taklit ile özdeşleşen sanatın bu duruma tepkisi ise sanayi ürünlerinin estetikleşmesi ile olmuştur. Bu dönüşüm sonrasında sanayi ürünü kadar bilginin de önem kazandığı gözlenmektedir. Bu bilgi türü teknoloji ile anlam kazanan bilgi olarak kayda geçmektedir. Sanatta da bilginin bu yönüne doğru bir kaymanın oluştuğu gözlenmiştir. Günümüzde önem kazanan bu gelişmelerin geleceğin seyri açısından insani eksikliklerin üstesinden gelmede işe yarar olduğunu görülmektedir. Yapay zekâ, biyo-teknolojik çalışmalar ile bu amaçlar daha da görünür olmaktadır. Bugün üretilen güncel sanat işlerinde teknolojinin verdiği imkanlar ile özellikleri değerlendirilecek olursa, kolektif ve çok disiplinli üretmenin daha da önem kazandığı gözlenmektedir. Günümüzde teknolojinin sanatın icrasından yaygınlaşmasına, duyurulmasından eğitime kadar önemli işlevler üstlendiği gözlenmektedir. Sanat, teknolojinin aksine pratik faydaya olan bağlılığının azlığı ile geleceği öngörmede daha etkilidir.


Keywords


Sanat,Teknoloji ve Gelecek Tasavvuru

Author: Abdül TEKİN
Number of pages: 648-676
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.41419
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.