Journal of History School

ISSN:1308-5298

ADIYAMAN AĞZI SÖZ VARLIĞINA KATKILAR: BEDDUALAR


Beddua, Farsçada “kötü” anlamına gelen bed ile Arapçada “dileme, isteme” gibi anlamlara gelen dua kelimelerinden oluşmuş bir birleşik isimdir. Türkçenin söz varlığı içerisinde önemli bir yer tutan beddualar, kötülüğe maruz kalan, kendini savunamayan, çaresiz olan insanın kendini savunmak amacıyla söylediği “kötü dilek” anlamı taşıyan sözlerdir. Bedduaların söylenme sebepleri çeşitlidir; ancak bütün bedduaların ortak yönü olumsuz duygu neticesinde ortaya çıkmasıdır. Acıtan, can yakan bir durum neticesinde ortaya çıkmalarından ötürü de anlamca içten ve samimȋ ifadelerdir. Bu çalışmada, Adıyaman il merkezinden derlenmiş 111 adet beddua bir araya getirilmiş ve söz varlığı açısından incelenmiştir. Adıyaman ağzı, Leyla Karahan’ın Anadolu ağızlarının tasnifine göre Batı grubu içerisinde yer almaktadır. Adıyaman’ın zengin tarih ve kültüründen izler taşıyan Adıyaman ağzı, beddualar açısından oldukça orijinal örnekler sunmaktadır. Derlenen beddua örnekleri Adıyaman ağzı söz varlığına katkı olarak sunulmuştur.


Keywords


Beddua, Adıyaman Ağzı, Adıyaman Ağzında Beddualar, Söz Varlığı.

Author: Burak TELLİ - Serdar YAVUZ
Number of pages: 427-439
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.41869
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.