Amaç ve Kapsam


Tarih Okulu Dergisi (TOD) yılda altı kez yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Sosyal Bilimlerin tüm alanlarında kuramsal veya uygulamalı araştırma desenleriyle gerçekleştirilen nitelikli bilimsel çalışmaların yayımlanması amaçlanmaktadır.