Tarih Okulu Dergisi

ISSN:1308-5298

Giriş Yap Üye Ol

A. Turan Oflazoğlu’s Theatre Plays About Ottoman Hıstory and the Relatıonshıp of Hıstorıcal Truth of These PlaysKeywords


A. Turan Oflazoğlu, Theatre, Ottoman History, Historical Truth.

Yazar: Ali PULAT - - Esra APAYDIN
Sayfa Sayısı: 729-752
DOI: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1470
Tam Metin:
Tarih Okulu Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.