Journal of History School

ISSN:1308-5298

A. Turan Oflazoğlu’s Theatre Plays About Ottoman Hıstory and the Relatıonshıp of Hıstorıcal Truth of These PlaysKeywords


A. Turan Oflazoğlu, Theatre, Ottoman History, Historical Truth.

Yazar : Ali PULAT - - Esra APAYDIN
Sayfa Sayısı: 729-752
DOI: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1470
Tam Metin:
Journal of History School
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.