KANÛNÎ KERKÜK’TE

Author :  

Year-Number: 2009-II
Language : null
Konu :
Number of pages: 75-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • BAYATLI (1999): Nilüfer Bayatlı, XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti, Ankara 1999.

 • EMECEN (1999): Feridun Emecen, “Irakeyn Seferi”, TDVİA, XIX, İstanbul 1999.

 • EROĞLU-BABUÇOĞLU-ÖZDİL (2005): Cengiz Eroğlu-Murat Babuçoğlu-Orhan Özdil, Osmanlı Vilayet Salnamesi Musul, Ankara 2005.

 • GÜNDÜZ (2002): Ahmet Gündüz, “Kerkük”, TDVİA, XXV, İstanbul 2002.

 • MATRÂKÇI NASUH (1976): Matrakçı Nasuhü’s-silahi, Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i ‘Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Yayınlayan: Hüseyin G.Yurdaydın, Ankara 1976.

 • NAKİP (2007): Mahir Nakip, Kerkük’ün Kimliği, Ankara 2007.

 • 111 NUMARALI KERKÜK LİVÂSI MUFASSAL TAHRİR DEFTERİ (2003): T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, (Kanûnî Devri), Dizin, Transkripsiyon ve Tıpkıbasım, Ankara

 • 22 Türk Ansiklopedisi (1974), 497.

 • MUSUL-KERKÜK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ (1993): T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, (1512-1912), Ankara 1993.

 • TÜRK ANSİKLOPEDİSİ, XIX, XXI ve XXXII Ankara 1974.

 • UZUNÇARŞILI (1998): İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, Ankara 1988

                                                                                                    
 • Article Statistics