[Ögedey Kağan’ın] Şehzadelerin Kıpçak Tarafına Gidip Geri Dönmelerine Kadar Yaptırdığı İmaretlerin Hikâyesi ve Onun Menzilleri, Konukları, Yaylakları ve Kışlaklarının Zikri

Author:

Number of pages: 217-219
Year-Number: 2010-VI

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords