ORTAÇAĞ'DA İKİ YAHUDİ SEYYAHIN AVRUPA, ASYA VE AFRİKA GÖZLEMLERİ: ÜÇ KITADA SOSYAL, SİYASİ, EKONOMİK İLİŞKİLER, AZINLIKLAR, DİNİ KURUMLAR VE HAÇLI SEFERLERİ

Author:

Number of pages: 261-270
Year-Number: 2010-VI

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords