2012 YILI SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) TÜRKÇE SORULARI, 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI METİN SORULARI Ve 2013 YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ORTAK SINAV SORULARININ ÇIKARIM TÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 861-873.
Year-Number: 2014-XVII

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords