KİŞİLİK VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA ÇEVİRMEN İDİOKÜLTÜRÜ’NÜN ÇEVİRİ ÜRÜN ARACILIĞIYLA EREK SOSYAL YAPIYA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 23-46.
Year-Number: 2014-XIX

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords