ANADOLU’NUN MOĞOL HÂKİMİYETİ ALTINDAKİ SON DÖNEMİ: TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN SONU VE MOĞOLLARIN SELÇUKLU İDARESİNE EL KOYMASI (1308-1335)

Author:

Number of pages: 297-323.
Year-Number: 2015-XXIV

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords