TÜRKİYE’DE BIR KÜLTÜREL KRİZ VE KRİTİK KONUSU OLARAK DİNİ BİREYCİLİK

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 569-594.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Unat, N. A. (1963), Social Change and Turkish Women. Ankara, Turkey: Ankara Universitesi Basimevi

 • Berger, P. L. (2005), Kutsal Semsiye, Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları, Çeviren: Ali Coşkun, Rağbet Yayınlar, İstanbul.

 • Berger, L. (2009), “Din ve Toplumsal Kurumların Dönüşümü”, Din ve Modernlik- Toplumbilim Yazıları 1, Derleyen ve Çeviren: Adil Çiftçi, Ankara Okulu Yayınları.

 • Lewis,B.(2003), The Crisis of İslam, Holly War and Unholly Terror, Phoenix, London.

 • Brown, L. S. (1993), The Politics of Individualism: Liberalism, Liberal Feminism, and Anarchism, Black Rose Books

 • Bulaç, A. (2009), “Birey Üzerine”, http://www.fikribeyan.net/ yazdir.php?haber_id=1070

 • Cahen, C. (1955), “The Body Politic”, Unity and Variety in Muslim Civilization, Chicago University Press

 • Claeys, G. (1986), "Individualism," "Socialism," and "Social Science": Further Notes on a Process of Conceptual Formation, 1800-1850", Journal of the History of Ideas (University of Pennsylvania Press) 47 (1).

 • Cohen, A. P. (1999), Topluluğun Simgesel Kuruluşu, Çev. Mehmet Küçük, Dost Kitabevi, Ankara

 • Çiğdem, A. (1997), “Gelecek Bir Geçmiş Tasarısı Olarak İslam Düşüncesi”, Birikim, sayı: 95

 • Çukur, C., Safak-De Guzman, M. R. T. ve Carlo, G. (2004). “Religiosity, Values, and Horizontal and Vertical Individualism-Collectivism: A Study of Turkey, the United States, and the Philippines”, The Joumal of Social Psychology, 144 (6).

 • Dellaloğlu, B. F. (2013), “Dünyalı Bir Kültür-Sanatın İmkânları”, Gelenekten Geleceğe, Say. 1

 • Fıcther, J. (1994), Sosyoloji Nedir?,Çev., Nilgün ÇELEBI, Atilla Kitapevi, Ankara.

 • Foucault, M. (2003), Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

 • Foucault, M. (2005), Özne ve İktidar, Çev., Işık Ergüden ve Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

 • Gellner, E. (1983), Muslim Society, Cambridge University Press

 • Genel, S. ve Karaosmanoğlu, K. (2006), “A New Islamic Individualism in Turkey: Headscarved Women in the City”, Turkish Studies, Vol. 7, No. 3, September.

 • Giddens, A. (1996), The Consequences of Modernity, Polıty Press

 • Giddens, A. (1999), Toplumun Kuruluşu, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara

 • Göle, N. (1991), Modern Mahrem, Metis Yayınları, İstanbul.

 • Göle, N. (2004), Mühendisler ve İdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, Metis Yayınları, İstanbul

 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1970). “Social Norms and Authoritarianism: A Turkish-American Comparison”, Journal of Personality and Social Psychology, Nov;16(3).

 • Mardin, Ş. (1995), Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Mc Clay, W. M. (2001), “Individualism and Its Discontents”, The Virginia Quarterly, Review, 77(3).

 • Mutlu, K. (1996), “Examining Religious Beliefs Among University Students in Ankara”, The British Journal of Sociology, Vol. 47, No. 2 Jun., Blackwell Publishing

 • Olson, E. A. (1985), “Muslim Identity and Secularism in Contemporary Turkey: "The Headscarf Dispute", Anthropological Quarterly, Vol. 58, No. 4,

 • Özdalga, E. (2006), İslamcılığın Türkiye Seyri, sosyolojik Bir Perspektif, Çev., Gamze Türkoğlu , İletişim Yayınları, İstanbul

 • Poggi, G. ( 2002), Modern Devletin Gelişimi, Çev. Şule Kut, Binnaz Toprak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

 • Schweitzer, F. (2007), Dini Bireyleşme: Hoşgörü Eğitimine Karşı Yeni Meydan Okumalar Çev. Recep K. ve- Tuncay A., Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16

 • Smidt, C. vePenning, J. (2006), “Religious Individualism, Religious Relativism, and Reformed Identity among Christian Reformed Church Members at the Turn of the Millennium”, International Society for the Study of Reformed Communities, Princeton, New Jersey, July.

 • Thompson, M. J. (2010), “Islam, Rights, and Ethical Life: The Problem of Political Modernity in the Islamic World”, Theoria, June.

 • Toprak, B. (1981), “Religion and Turkish women. In Women in Turkish Society”. Nermin Abadan-Unat, ed. Leiden: E.J. Brill.

 • Touraine, A. (2004), Modernliğin Eleştirisi, Çev. Hülya Tufan, Yapı Kredi Yay.

 • Ünal, M. S. (2011), Dinsel Bireycilik, Açılım Kitap, İstanbul.

 • White, J. B. (2002 ), “İslamcılığın Açmazları”, Kültür Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat, Hazırlayanlar: Deniz Kandiyoci & Ayşe Saktanber, İngilizce'den Çeviren: Zeynep Yelçe, Metis, İstanbul

 • Windelband, W. (2010), A History of Philosophy, General Books.

 • Wood, E. M. (1979), Mind and Politics: An Approach to the Meaning of Liberal and Socialist Individualism, University of California Press.

 • Wuthnow, R.J., (2009), “Din Sosyolojisi”, Din ve Modernlik- Toplumbilim Yazıları 1, Derleyen ve Çeviren: Adil Çiftçi, Ankara Okulu Yayınları.

 • Yıldırım, Y. (2014), “Göz, Kelam, Vehim: Türkiye’de Kamusal Alanın Triyalektik Gelişimi”, Teorik Bakış, Say. 5, Sel Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics