ŞEYH UBEYDULLAH’IN OĞULLARI SEYYİT MUHAMMED SIDDIK (SADIK) VE SEYYİT ABDÜLKADİR

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Tarih-Yakınçağ
Number of pages: 223-247.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • 1. ARŞİV KAYNAKLARI A.BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ Bab-ı Âli Evrak Odası (BOA. BEO), 2000/149979; 2047/153522;

 • 1964/147296; 2090/ 156701; 1362/177110; 2336/ 175143; 2379/

 • Fars Sınır Çatışması), İstanbul: Avesta, 2010. Avyarov, Osmanlı-Rus ve İran Savaşları’nda Kürtler, Ankara: Sipan

 • Yayıncılık, 1995. Bayrak, Mehmet, Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadeleleri, Ankara:Özge

 • Yayınları, 2.baskı, 2013. Celil, Celile, Kürt Halk Tarihinden 13 İlginç Yaprak, İstanbul: Evrensel Basın

 • Yayın, 2007. ………, 1880 Şeyh Ubeydullah Ayaklanması, İstanbul: Peri Yayınları, 3.baskı,

 • 1998. Çadırcı, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve

 • Ekonomik Yapısı, Ankara:Türk Tarih Kurumu, 2.baskı, 1997. Erdost, Muzaffer İlhan, Şemdinli Röportajı, Ankara:Onur Yayınları,

 • Genilletilmiş baskı, 1993. Hakan, Sinan, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kürtler ve Kürt Direnişleri (1817

 • 1867), İstanbul: Doz Yayıncılık, 2.baskı, 2011. İlter, Aziz Samih – Ryder, C.H.D., Osmanlı –İran Sınırından Anılar, Haz:Ali

 • 2014. Jwaideh, Wadie, Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi Kökenleri ve Gelişimi, İstanbul:

 • İletişim Yayınları, 7.baskı, 2012. Kahraman, Ahmet, Kürt İsyanları Tedip ve Tenkil, İstanbul:Evrensel Basım

 • Yayın, 4.baskı, 2013. Minorsky, V., Th.Bois, D.N.Mac Kenzie, Kürtler ve Kürdistan, İstanbul: Doz

 • Yayınları, 2.baskı, 2004. Moltke, Helmuth Von, Kürdistan Dağlarından, İstanbul:Örgün Yayınevi, Nikitine , Basıl, Kürtler, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2.baskı, 2010. Özoğlu, Hakan, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, İstanbul:

 • Kitapyayınevi, 2005. Sinno, Abdurrauf, Osmanlı’nın Sancılı Yıllarında Araplar-Kürtler

 • Arnavutlar, İstanbul: Selenge Yayınları, 2011. Tori (M.Kemal Işık), Kürtlerin Yakınçağ Tarihi, Can Matbaacılık, İstanbul, TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, İstanbul: İletişim

 • Yayınları,c.1, 1998. Uşak, Hasan, Kürdistan’da Aşiretçilik ve Milliyetçilik, İstanbul: Aram

 • Yayımcılık, 2005. Uçarol ,Rıfat, Siyasi Tarih, Filiz Kitapevi, 5.baskı, İstanbul, 2000. Yeni ve Yakınçağda Kürt Siyaset Tarihi, Haz: Celile Celil, M.A.Gasaratyan,

 • İstanbul: Peri Yayınları, 3.baskı, 1998.

                                                                                                    
 • Article Statistics