CUMHURİYET DÖNEMİNDE UNUTULMUŞ BİR SİYASİ HAREKET: AHALİ CUMHURİYET FIRKASI

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : CUMHURİYET TARİHİ
Number of pages: 337-362.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • ARIKOĞLU, Damar, Hatıralarım, İstanbul 1961.

 • BEZİRCİ, Asım, Orhan Kemal, Karatekin Yayınları, İstanbul 1984.

 • ÇAVDAR, Tevfik, Türk Demokrasi Tarihi (1839-1950), İmge Kitabevi, Ankara 1999.

 • DEMİREL, Ahmet, Birinci Meclis’te Muhalefet, İletişim Yayınları, İstanbul 1994.

 • DEMİREL, Ahmet, Tek Partinin İktidarı Türkiye’de Seçimler ve Siyaset (1923-1946), İletişim Yayınları, İstanbul 2014.

 • DEMİREL, Meral, Tam Bir Muhalif Abdülkadir Kemali Bey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006.

 • GÜNEŞ, İhsan, Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Ankara 1997.

 • KABASAKAL, Mehmet, Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi (1908- 1960), Tekin Yayınevi, İstanbul 1991.

 • KEMAL, Orhan, Baba Evi, Tekin Yayınevi, İstanbul 1983.

 • ÖĞÜTÇÜ, Işık, Abdülkadir Kemali’nin Anıları, Epsilon Yayıncılık, İstanbul 2007.

 • ÖĞÜTÇÜ, Işık, Orhan Kemal’in Babası Abdülkadir Kemali Bey’in Anıları, Everest Yayınları, İstanbul 2005.

 • SELEK, Sabahattin, Anadolu İhtilali, Burçak Yayınevi, İstanbul 1968. TEVFİK, “ Yanlış Fikirler” Yeni Adana, 7 Teşrinisani 1930.

 • TUNÇAY, Mete, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923–1931),Cem Yayınevi, İstanbul 1992.

 • TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul 1952.

 • YETKİN, Çetin, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi 1930-1945, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1983.

 • UYAR, Hakkı, Tek Parti döneminde İktidar ve Muhalefet (1923-1950), (Basılmamış Doktora Tezi), İzmir 1998.

 • UYAR, Hakkı, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Fırkası, Boyut Yayıncılık, İstanbul 2012.

                                                                                                    
 • Article Statistics