THE MONETARY POLICY COMMITTEE INTEREST RATE DECISION IN TURKEY IN THE 2007-2012 PERIOD, AND ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF THE CRISIS IN TURKEY IN 2008

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Makro İktisat-Para Politikası
Number of pages: 719-740.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Aktan, Coskun Can, Şen Hüseyin, (2001),“ Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri” Yeni Türkiye Dergisi, Kasım- Aralık 2001, Cilt: 2, Yıl :7, Sayı: 42, s.1225-1230.

 • Coşkun, M. Nejat, (2002 ), Ed:Ömer Faruk Çolak,“Türkiye Ekonomisinde Krizlerin Reel Sektöre Etkileri 1999-2002”, Kriz ve IMF Politikaları, Alkım Yayınları, s.225-238

 • Delice, Güven,(2003), “Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F.Dergisi, Sayı:20, Ocak-Haziran, s.5781, 2003.

 • Ergenç, Y.Emre, http://www.endmuh.com/kariyer/ekonomi/ dosyalar/ ekonomik_kriz nedenleri ve cozum onerileri.pdf (28.09.2014),

 • Gök, Abdülkerim ve Kuran, İhsan,(2006),“Türkiye’de Ekonomik Krizler ve İstikrar Programları”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y.Lisans Tezi,2006

 • Hayta, Ateş Bayazıt, (2012), Editör:Babaoğlu,Müberra,vd., Ekonomik Krizin tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri, Tüketici Yazıları (III), Tüpadem Yay.,2012

 • Kibritçioglu, Aykut,(2001), “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1696-2001”, Yeni Türkiye Dergisi, Eylül-Ekim 2001, Cilt:1, Yıl:7 Sayı: 41,s. 174-182

 • Önder, İzzettin, (2001), “ Ekonomik Kriz”, Yeni Türkiye Dergisi, Eylül-Ekim2001, Cilt:1, Yıl:7 Sayı: 41, s.45-55

 • Özen, Ergun,(2001),“Dünyada Ekonomik Kriz: Arjantin Krizi” ,Garanti Dergisi, Ağustos,2001

 • Özgüven, Ali,(2001),“İktisadi Krizler” Yeni Türkiye Dergisi, Eylül- Ekim 2001, Cilt:1, Yıl:7 Sayı: 41, s. 56-63.

 • Seyidoğlu, Halil, (1999), Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul

 • Varlık, Cemil, (2002), “İkiz Krizler: Para Krizleri İle Bankacılık Krizleri Arasındaki Bağlantılar”,Ekonomik Yaklaşım, Cilt:13, Sayı 42-43, Kıs -İlkbahar 2002, s. 159-180.

 • Parasız, İlker,(2002), Para Politikası, Ekin Yayınları,2002

 • http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ppyeni/ppk2007.html(Erişim Tarihi: 25/07/2014)

 • http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ppyeni/ppk2008.html(Erişim Tarihi: 25/07/2014)

 • TABLE 1 -DECISIONS OF THE MONETARY POLICY COMMITTEE IN 2007

 • Lending rate of 16.01.2007 17,5 22,5 13,5 25,5 21,5 15.02.2007 17,5 22,5 13,5 25,5 21,5 15.03.2007 17,5 22,5- 13,5 25,5 21,5 13,12,2007 15,75 20 11,75 23 19 Source:http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ppyeni/ppk2007.html(Date Accessed: 25/07/2014 TABLE 2- DECISIONS OF THE MONETARY POLICY COMMITTEE IN 2008 18.12.2008 15 17,5 11 20,5 16,5 http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ppyeni/ppk2008.html(Date Accessed: 25/07/2014 TABLE 3- DECISIONS OF THE MONETARY POLICY 2009 Borrowing Lending Borrowing Lending Lending rate of 15.01.2009 13 15,5 9 18,5 14,5 19.02.2009 11,5 14 7,5 17 13 19.03.2009 10,5 13 6,5 16 12 http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ppyeni/ppk2009.html(Date Accessed: 25/07/2014 11.11.2010 1,75 8,75 0 11,75 7,75 16.12.2010 1,5 9 0 12 8

 • I II 20.01.2011 1,5 9 0 12 8 20.09.2011 5 9 0 12 8 20.10.2011 5 12,5 0 15,5 12 20.11.2011 5 12,5 0 15,5 12 COMMITTE IN 2012

                                                                                                    
 • Article Statistics