SALNÂMELERE GÖRE 19. YÜZYIL SONLARINDA KIRKKİLİSE (KIRKLARELİ) SANCAĞI

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : YAKINÇAĞ TARİHİ
Number of pages: 145-171.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • AKIN, Veysi, “Kırklareli Adının Tarihçesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, Denizli 1997, s. 9-10.

 • BAYKARA, Tuncer, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I Anadolu’nun İdari Taksimatı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1988, s. 1-258.

 • DEMİRTAŞ, Beytullah, “Saray Nahiyesi Balçık Panayırı (18.-20. yy.)”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, c. 2, 2011, s. 40-54.

 • DUMAN, Hasan, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri, c. 1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000.

 • DURSUNKAYA, A. Rıza, Kırklareli Vilâyetini Tarih, Coğrafya, Kültür ve Eski Eserler Yönünden Tetkik, Yeşilyurt Yayınevi, Kırklareli 1948.

 • KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, c. 7, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2007.

 • KARPAT, Kemal, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.

 • KAZGAN, Haydar, “Düyûn-ı Umûmiye”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. 3, İstanbul 1985, ss. 691-716.

 • TUNCEL, Metin, “Kırklareli”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 25, İstanbul 2002, s. 479-481.

                                                                                                    
 • Article Statistics