UŞAK İLİ NÜFUSUNUN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Beşeri Coğrafya
Number of pages: 389-415.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Bilgen, N. (1999). Uşak kent coğrafyası. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Çetin, T. (2001a). Uşak şehrinde nüfus hareketleri, 21.Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Cilt 2, 25-27 Ekim 2001, Uşak.

 • Çetin, T. (2001b). Banaz İlçesinde Nüfus Artışı, 21.Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu,Cilt 2, 25-27 Ekim 2001, (ss. 729-744). Uşak: Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı.

 • Deniz M., Ayaydın A. ve Kahraman A. (2014). Banaz'da Ulaşım Faaliyetleri. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı 46 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 390-400.

 • Deniz, M. (2015). Analysis of Sustainable Tourism and Cittaslow Potential of Ulubey (Uşak) (Ed. Mihaela Dinu, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Recep Efe, Abdullah Soykan) Tourism, Environment and Sustainability (ss. 219-238). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

 • Deniz, M. (2016). Termal turizm açısından Kayaağıl termal tesisleri (Uşak). Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), XXV, 311-349 DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh875

 • Deniz, M., Deniz, A. Ç., Diktaş, A. ve Balcıoğlu, M. (2015). Rom and Lom People in Uşak City: Smiths (Demirciler) and Sieve Makers (Elekçiler), (Ed. R. Efe, M. Ayışığı, Ö. Düzbakar, M. Arslan,) Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

 • Doğanay, H. (1997). Türkiye Beşeri Coğrafyası. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2982. Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi:877. Eğitim Dizisi:10. İstanbul.

 • Doğanay, H. ve Deniz, M. (2014). Ulaşım sistemleri ve Uşak, Doğu Coğrafya Dergisi, 32, 1-26.

 • Güngördü, E. (2001). Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Nobel Yayıncılık Dağıtım.

 • Kara, H. (2010). Banaz ilçesinin coğrafyası. Konya: Çizgi Kitabevi.

 • Kara, H. ve Arıbaş, K. (2008). Development of the Uşak City and Advantages of Using GIS at the City Planning. Fatih University, Department of Geography, 5. International Conference On Geographic Information Systems (ICGIS 2-5 July 2008), Proceedings, Volume:2, p.789-794, İstanbul.

 • Kaya, A. (2013). Turgutlu ilçesinin coğrafyası. Afyonkarahisar: Afyonkocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

 • Özav, L.(2002). Sivaslı ilçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özelliklerine Genel Bir Bakış. İstanbul: Türk Dünyası Araştırma Dergisi. Sayı 136, 219-230.

 • Özav, L., Kaya, A. (2008). Nüfusu Giderek Azalan Bir Yöre: Karahallı. Uşak: Uşak Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 2, 1-17.

 • Özer, İ. (2004). Kentleşme Kentlileşme ve Kentsel Değişim. Ekin Kitabevi. Ankara: Başak Matbaacılık

 • Özgür, E.M. (1998). Türkiye Nüfus Coğrafyası. Ankara: GMC Basın- Yayın Ltd. şt.

 • Özgür, E.M. (2011). Nüfus Coğrafyası. Ankara: Ankara Üniversitesi • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Ders Notları. (https://cografyabilim.files.wordpress.com/2014/12/nufuscografyasc4b1.pdf)

 • Tandoğan, A, (1998). Demografik Temel Kavramlar ve Türkiye Nüfusu, Trabzon: Eser Ofset Matbaacılık.

 • Tümertekin, E.,Özgüç, N. (2004). Beşeri Coğrafya “İnsan-Kültür- Mekân”. İstanbul: Çantay Kitabevi.

 • Yalçınlar, İ. (2001). Uşak’ın gelişimindeki hızı arttıracak doğal kaynaklar. 21.Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu Cilt 2 (ss. 787-792). Uşak.

 • Yasak, Ü. (2014). Türkiye’de kent içi ikametgâh hareketliliğine bir örnek: Uşak kenti. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.

                                                                                                    
 • Article Statistics