BASIN-YAYIN VE TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE TURİSTİK KONAKLAMA FAALİYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
Number of pages: 635-707.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • “Abant Gölü Çevresinin Bolu Özel İdaresine Temlikine Dair Kanun”, Resmi Gazete, 25 Mart 1950, S.7466, Kanun No:5614, Kabul Tarihi: 20/03/1950.

 • “Arazi Vergisi Kanununun 3 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun”, Resmi Gazete, 31 Mart 1950, S.7471, Kanun No: 5650, Kabul Tarihi: 24/03/1950.

 • “Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu”, Resmi Gazete, 28 Mayıs 1949, S.7218, Kabul Tarihi: 24/05/1949, Kanun No:5392.

 • “Bina Vergisinin Dördüncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun”, Resmi Gazete, 30 Mart 1950, S.7470, Kanun No:5648, Kabul Tarihi: 24/03/1950.

 • “Dış Ticaret Rejimine Dair Talimatname”, Resmi Gazete, 12 Eylül 1953, S.8506.

 • “Garson ve Benzeri İşçilerin Hizmet Karşılıkları Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 3 Şubat 1953, S.8325, Kanun No: 6032, Kabul Tarihi:

 • “Garson ve Benzeri İşçilerin Hizmet Karşılıkları Hakkında Nizamname”, Resmi Gazete, 9 Haziran 1953, S.8429, Karar Sayısı: 4/756, Karar Tarihi: 04/05/1953.

 • “Gümrük Kanunun 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 31 Mart 1950, S.7451, Kanun No:5651, Kabul Tarihi:

 • “Gümrük Kanununun 17 nci Maddesinin 7 Numaralı Bendine 5651 Sayılı Kanunla Eklenen (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun, Resmi Gazete, 5 Haziran 1953, S.8426, Kanun No:6088, Kabul Tarihi: 29/05/1953.

 • “İktisadi Buhran Vergisi Kanununun Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun”, Resmi Gazete, 31 Mart 1950, S.7471, Kanun No:5649, Kabul Tarihi:24/03/1950.

 • “Tebliğ 2”, Resmi Gazete, 15 Ekim 1956, S.9433.

 • “Tebliğ 10”, Resmi Gazete, 4 Ocak 1957, S.9500.

 • “Tebliğ 13”, Resmi Gazete, 23 Şubat 1957, S.9543.

 • “Tebliğ 14”, Resmi Gazete, 27 Mart 1957, S.9570.

 • “Turistik Otel İnşası İçin İstanbul Belediyesi Tarafından Şehir Sınırları İçindeki Bir Kısım Arsanın T.C. Emekli Sandığı’na Devredilecek Arsalar Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 14 Şubat 1952, S.8034, Kanun No: 5878, Kabul Tarihi: 08/02/1952.

 • “Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu”, Resmi Gazete, Kabul Tarihi: 13/05/1953, Neşir Tarihi:22/05/1953, Kanun No:6086.

 • “Turizm İşbirliği Nizamnamesi”, Resmi Gazete, 17 Eylül 1955, S.9106, Karar Tarihi: 05/08/1955, Karar Sayısı: 4/5643.

 • “Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu”, Resmi Gazete, Kabul Tarihi: 24/03/1950, Neşir Tarihi:30/03/1950, Kanun No:5647.

 • Hakkında Kararname”, Resmi Gazete, 10 Nisan 1954, S.8681, Karar

 • Değişikliklerin Yapılmasının Tasdiki”, Resmi Gazete, 17 Kasım 1955, S.9157,

 • “Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu”, Resmi Gazete, 9 Ağustos 1951, S.8615, Kanun No: 5821 Kabul Tarihi: 01/08/1951.

 • “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu”, Resmi Gazete, 23 Ocak 1954, S.8615, Kanun No: 6224, Kabul Tarihi:18/01/1954.

 • “Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 24 Temmuz 1950, S.7564, Kanun No:5683, Kabul Tarihi:15/07/1950.

 • “300 Odalı Otelin Temel Atma Töreni”, Cumhuriyet, 17.04.1952, s.1 ve

 • “500 Odalı Otel Meselesi”, Cumhuriyet, 03.07.1949, s.1 ve 3.

 • “Aband ve Kilyos Otelleri”, Cumhuriyet, 27.10.1955, s.1.

 • “Acınacak Bir Hâl”, Cumhuriyet, 27.05.1954, s.2.

 • Akatlı, Selçuk, “Turistik Davalarımızdan Otel Mes’elesi ve Otelcilik Endüstrisi”, TMO Dergisi, S.9, Aralık 1955, ss.16-21.

 • “Amerika’dan Türkiye’ye”, Cumhuriyet, 25.02.1950, s.1 ve 3.

 • “Amerika’nın Otelcilik Kralı Şehrimizde”, Cumhuriyet, 05.07.1950, s.1 ve 3.

 • Atay, Falih Rıfkı,“Yolcu”, TTOK Belleteni, S.165-166, Ekim-Kasım 1955, ss.6-7.

 • Ayri, Hakkı, “Turizm Mevsimi”, TTOK Belleteni, S.150, Ağustos 1954, ss.5-7.

 • “Basın Haberleri”, Taşıt ve Turizm, C.1, S.6, Ocak 1950, s.6.

 • Baydar, Nasuhi, “Aşçıdan Lokantaya, Han’dan Otel’e”, TTOK Belleteni, S.185, Haziran 1957, s.19.

 • Berksan, Nazım, “Karayollarımızda Kervansaraylar İnşa Edib İşletmeliyiz”, Cumhuriyet, 16.10.1951, s.2.

 • Doğanalp, Metin,“Kilyos’ta Turistik Otel ve Gazino”, TTOK Belleteni, S.176, Eylül 1956, s.11.

 • Dulger, Bahadır, “Akçakoca Alaka Bekliyor”, TTOK Belleteni, S.188, Eylül 1957, ss.8-9.

 • Durukal, Haluk, “Hilton Oteli’nin 75 Kişilik Aşçı Ordusu”, Cumhuriyet, 07.05.1955, s.7.

 • Durukal, Hüsnü Sadık, “6’ncı Maarif Şurası’nın Turizm ve Otelcilik Okulları Açılması Hakkındaki Kararı”, TTOK Belleteni, S.186-187, TemmuzAğustos 1957, s.9.

 • ______, “Otelcilik Endüstrisi Bizde Nasıl Kurulabilir?”, Cumhuriyet, 18.02.1956.

 • ______, “Turizm Personeli Davası”, Cumhuriyet, 25.02.1954, s.2.

 • ____, “Bizde Turizm Neden Bir Fantezidir?”, TTOK Belleteni, S.117, Ekim 1951, ss.3-4.

 • Ergene, M. Bahri, “Anadolu’da Bir Seyahat Raporu”, TTOK Belleteni, S.189, Ekim 1957, s.9.

 • Ergin, Metin, “Hilton Kardeşlerden Biri Şehrimizde”, Cumhuriyet, 05.05.1955, s.1 ve 7.

 • ____, “İstanbul’da 2 Kişilik Bir Oda İçin 60 lira Alan Oteller Var!”, Cumhuriyet, 23.09.1954, s.4.

 • Evcin, Erol, “İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye Turizminde Yarattığı Fırsatlar”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.15, 2016, ss.129-153.

 • “Fransa Otelciliğinin Veliahdı Şehrimizde”, Cumhuriyet, 12.01.1956, s.”1 ve 7.

 • Felek, Burhan, “Beş yüz Odalı Otel”, Cumhuriyet, 05.07.1949, s.3.

 • ____, “Buyurun Bay Turist!”, Cumhuriyet, 06.04.1955, s.3.

 • ____, “İç Turizm”, Cumhuriyet, 11.08.1956, s.3.

 • ____, “Tik, Tik, Tik”, Cumhuriyet, 30.08.1956, s.3.

 • ____, “Turist Dua ile Gelmez”, Cumhuriyet, 13.09.1950, s.3 ve 4.

 • ____, “Turist Dua ile Gelmez”, TTOK Belleteni, 104, Eylül 1950, ss.17-

 • Görkey, Aykut, “İstanbul’un 5.000 Yatağa İhtiyacı Var”, TTOK Belleteni, S.190, Kasım 1957, s.18.

 • Harun, Kenan ,“Turizm Davası”, TTOK Belleteni, S.140, Eylül 1953, ss.3-5.

 • “Hilton Oteli’nde 5 Buçuk Ay Zarfında 14.054 Kişi Kaldı”, TTOK Belleteni, S.168, Ocak 1956, s.20.

 • “Hilton’da 8 Ayda 20.000 Kişi Kalmış”, Cumhuriyet, 24.03.1956, s.5.

 • Irmak, Sadi, “İç ve Dış Turizm”, Turizm Âlemi, 4 Haziran 1954, ss.15 ve 25.

 • IV. Turizm Danışma Kurulu Toplantı Zabıt ve Kararları, Ankara 7-11 Şubat 1955, T.C. Başvekâlet Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Turizm Dairesi, Ankara, 1955.

 • İktisatçı, “Beylik Formüllerin Dışında İsabetli Ağırlama Çareleri”, TTOK Belleteni, S.96, Ocak 1950, ss.19-20.

 • “İstanbul Otelleri”, TTOK Belleteni, S.153, Ekim 1954, s.16.

 • “İstanbul Şehrinin Otel İhtiyacı”, TTOK Belleteni, S.190, Kasım 1957,

 • İstanbul Lokanta, Otel ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası’nın Üyelerine Bildirisi 1, İzmir Matbaası, İstanbul 1951.

 • “İzmir’e Gelen Turist Soruyor”, TTOK Belleteni, S.170, Mart 1956,

 • Kaflı, Kadircan, “Turizmin Peynir Gemisi”, TTOK Belleteni, S.115, Ağustos 1951, s.16.

 • “Konya”, TTOK Belleteni, S.97, Şubat 1950, s.14.

 • Kulin, Muhittin, “Turizm İşleri Hakkında Bazı Düşünceler”, İller ve Belediyeler Dergisi, Ocak 1950, S.52, ss.18-19.

 • Kunt, Mazhar, “Turizm, Turizm”, Cumhuriyet, 06.08.1956, s.3.

 • Kuşdemiroğlu, Ahmed Edib, “Turizm Meseleleri”, Vergi Mecmuası, 27.04.1957, C.IV, S.43, s.12-14.

 • Muhtıra, Türkiye Turizm Kurumu, İstanbul, 1951, s.3.

 • Nadi, Doğan “Biz, Bu Gidişle Zor Turist Buluruz!”, TTOK Belleteni, S.106, Kasım 1950, s.15.

 • Nadi, Nadir, “Bir İhtiyaç”, Cumhuriyet, 16.09.1951, s.1 ve 3.

 • ___, “Bize de Gelseler”, TTOK Belleteni, S.157, Şubat 1955, ss.12-13.

 • ___, “Hayırlı Bir Başlangıç”, Cumhuriyet, 08.02.1955, s.1 ve 3.

 • ___, “İstanbul İçin”, Cumhuriyet, 07.07.1951, s.1.

 • ___, “İstanbul İçin”, TTOK Belleteni, S.115, Ağustos 1951, s.11.

 • ___, “Kaç Yataklı”, Cumhuriyet, 05.07.1949, s.1 ve 3.

 • Noyan, Refik, “Lokanta, Otel ve Eğlence Yerleri İşçi Sendikasının Bir Dileği”, TTOK Belleteni, S.152, Eylül 1954, s.14.

 • Okay, M. Sami, “İç Turizmin Sosyal Faydaları”, TTOK Belleteni, S.165-166, Ekim-Kasım 1955, ss.14-15.

 • Öner, Burhanettin, “ Pansiyonculuk ve Turizm”, Gençlik ve Turizm, 15 Ocak 1953, S.1, ss.4-5.

 • Öner, Ferdi, “Anadolu’da Bir Otel ve Lokantadan Notlar..”, Av ve Turizm Haftalık ve Seyahat Mecmuası, C.1, S.6, 12 Ekim 1950, s.112.

 • Pirinççioğlu, Fethi, “Türkiye’de Otelcilik”, Taşıt ve Turizm, C.1, S.2-3, Eylül-Ekim 1949, s.45.

 • Rado, Şevket, “Florya Plâjı”, TTOK Belleteni, S.185, Haziran 1957,

 • ____, “Kendi İhtiyaçlarımızı Karşılamak İçin”, TTOK Belleteni, S.149, Temmuz 1954, s.21

 • Reel, Ahmed Hidayet, “Söz Aramızda”, Cumhuriyet, 7.9.1949, s.2.

 • ________, “İstanbul’un Cümle Kapısı”, TTOK Belleteni, S.185, Haziran 1957, s.3.

 • ________, “Otel Mefhumu”, TTOK Belleteni, S.180, Ocak 1957, s.8.

 • Tanju, Sadun, “Hilton Oteli İşletmeye Açılıyor”, TTOK Belleteni, S.159, Nisan 1955, ss.13-14.

 • ____, “Otel Buhranı”, TTOK Belleteni, S.140, Eylül 1953, s.14-15.

 • Tansu, Samih Nafiz, “İstanbul’u Turistik Bir Şehir Hâline Koymanın Şartları”, Cumhuriyet, 21.09.1951, s.2.

 • Tekeli, Esad, “Turizm Umum Müdürlüğü İhdası Hakkındaki Kanun Tasarısı Dolayısıyla”, TTOK Belleteni, S.186-187, Temmuz-Ağustos 1957,

 • Til, Enis Tahsin, “Bir Noksanımız”, TTOK Belleteni, S.129, Ekim 1952,

 • __, “Otelcilik”, TTOK Belleteni, S.143, Aralık 1953, s.17.

 • __, “Turizm Davası”, TTOK Belleteni, S.122, Mart 1952, s.15.

 • __, “Yeni Oteller”, TTOK Belleteni, S.164, Eylül 1955, s.15

 • ______, “Turist Çekmek Kaygusu”, TTOK Belleteni, S.122, Mart 1952,

 • ______, “İç Turizm”, TTOK Belleteni, S.130, Kasım 1952, ss.10-11.

 • ______, “Seyyah Mevsimi”, TTOK Belleteni, S.171, Nisan 1956, s.8

 • ______, “Yine Turizm İşlerimiz”, TTOK Belleteni, S.108, Ocak 1952,

 • TTOK 5 Nisan 1955 Genel Kurulu, TTOK’nın 31 inci Mesai Yılı Raporu, Çituri Biraderler Basım Evi, İstanbul, 1955.

 • “Turistik Otel ve Gazinolar Tespit Edilmeye Başlandı”, TTOK Belleteni, S.159, Nisan 1955, s.20. Turizm Bakımından Memleket Etüdleri, T.C. Başvekâlet Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü, Ankara, 1955. Turizm Bilgisi ve Turizm Meselelerimiz, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları Birliği, Ankara, 1963. “Turizm Danışma Kurulu”, TTOK Belleteni, S.96, Ocak 1950, ss.3-8. “Turizm Danışma Kurulu”, Türk Ekonomisi, S.79, Ocak 1950, ss.5-7. “Turizm Endüstrimizde Görülen Gelişmeler”, TTOK Belleteni, S.180, Ocak 1957, s.20.

 • Turizm Politikası, Türkiye Turizm Kurumu III. Kongresi’ne Sunulan İdare Heyeti Raporu /7. Kısım, Nurgök Matbaası, İstanbul, 1954.

 • “Türkiye Avrupa’nın Ekmek Sepeti Oluyor”, Cumhuriyet, 12.01.1954,

 • “Türkiye Talebe Turizm Teşkilatı Ana Tüzüğünün Bazı Maddeleri”, Gençlik ve Turizm, 1 Şubat 1953, S.2, s.19.

 • “Türkiye’de Turizm Çalışmaları (Mayıs 1954-Mayıs 1956)”, TTOK Belleteni, S.179, Aralık 1956, ss.3-4.

 • “Türkiye Turizm Bankası A.Ş.”, TTOK Belleteni, S.171, Nisan 1956,

 • Türkiye Otel Rehberi, BYTGM yayınları, Ankara, 1950.

 • Türkiye Otel Rehberi, BYTUM yayınları, Ankara, 1956.

 • Türkiye Turizm Kurumu İdare Hey’eti Raporu, Nurgök Matbaası, İstanbul, 1954, s.57.

 • ______, “Otel Meselesinin Halli”, TTOK Belleteni, S.141, Ekim 1953,

 • Us, Asım, “Hilton Tecrübesi”, TTOK Belleteni, S.162, Temmuz 1955,

 • Vâ-Nû, “Mobilyali Ev”, Cumhuriyet, 23.04.1955, s.2.

 • Varoğlu, Hamdi, “Şifa Safası”, TTOK Belleteni, S.188, Eylül 1957,

 • ______, “Turizm Meselesi”, Cumhuriyet, 05.04.1957, s.2..

 • ______, “Kolay Para”, Cumhuriyet, 07.08.1956, s.2.

 • Yenen, Mithat, “Abant’ın İç ve Dış Turizm İçin Önemi ve Bu Bakımdan İmarı”, İller ve Belediyeler Dergisi, Ocak 1950, S.52, ss.23-25.

 • “Yeni Bolu Moteli”, TTOK Belleteni, S.192, Ocak 1958, s.20.

 • “Yeni Turistik Sitenin İnşaatına Başlandı”, TTOK Belleteni, S.182, Mart 1957, s.16.

 • Yolaç, Ahmed Hilmi, “Otelcilik Okulları”, TTOK Belleteni, S.116, Eylül 1951, s.10.

 • ____, Otelcilik Sanayii İçin Okullar ve Turizm, Berksoy Basımevi, İstanbul, 1953.

                                                                                                    
 • Article Statistics