UŞAK’TA İTTİHATÇI BİR MEKTEP MÜDÜRÜ: AHMET TAHİR EFENDİ (1876-1922)

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Yakınçağ Osmanlı Tarihi
Number of pages: 187-205.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2010, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2010.

 • Boyacıoğlu, Ramazan. “Beyanü'l- Hak'ta Ulema, Siyaset ve Medrese”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 1998.

 • Erkek, Mehmet Salih. “31 Mart’ın Taşraya Yansıması: Uşak Gülşen-i İrfan Mektebi Tevzi-i Mükâfat Töreni”, Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Bildiriler, C. II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014.

 • İnal, Buğra. Cumhuriyet Döneminde Uşak’ta Siyaset ve Siyasetçiler (1923-1980), Meta Basım, İzmir, 2011.

 • Koçyiğit, Mehmet. “Hoca Tahir Efendinin Şehadeti ve Yunanlıların Uşak’tan Kaçışı”, Dünkü Bugünkü Uşak Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 7-8, AğustosEylül 1969.

 • Orhan Dengiz, Aile Belgeleri 2, 1982.

 • Sınar Çılgın, Alev. “Bursa’nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 10, 2006/1.

 • Tümer, Haşim. Uşak Tarihi, Gün Matbaası, İstanbul, 1971.

                                                                                                    
 • Article Statistics