ERZURUM OVASI VE ÇEVRESİNDE JEOMORFOLOJİ EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK GÜZERGÂH ÖNERİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-XXXIV
Language : null
Konu : Coğrafya, Jeomorfoloji Eğitimi
Number of pages: 1133-1150.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Atalay, İ., 1978, Erzurum Ovası ve Çevresinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi, Atatürk Üniv. Yay.No.543, Edebiyat Yay. No.91, Araştırma Kitapları Serisi No.81, Erzurum.

 • Balcı, A., 2010, The opinions of the geography teacher candidates about the place of field trips in geography teaching. Education 130 (Summer): 561– 572.

 • Çalışkan, O., 2015, Coğrafya Eğitimi ve Arazi Çalışmaları, Pegem Akademi yayınları, Ankara.

 • Çilenti, K., 1998, Eğitim Teknolojisi ve Öğretimi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.

 • Garipağaoğlu, N., 2001, Gezi-gözlem metodunun coğrafya eğitimi ve öğretimindeki yeri, Marmara Coğrafya Dergisi. 3(2). 13-30.

 • Goh, K. C. and Wong, P. P., 2000, Status of fieldwork in the geography curriculum in southeast asia. In R. Gerber & K. C. Goh (Eds.), Fieldwork in Geography: Reflections, Perspectives and Actions (p. 99-117). Dordrecht: Kluwer

 • Gold, J. R., Jenkins, A., Lee, R., Monk, J., Riley, J., Shepherd, I. D. H., et al., 1991, Teaching geography in higher education. Oxford: Blackwell.

 • Kent, M., Gilbertson, D. D., Hunt, C. O. ,1997, Fieldwork in geography teaching: A critical review of the literature and approaches. Journal of Geography in Higher Education, 21 (3), 313-332.

 • Lonergan, N. and Andreson, L. W., 1988, Field-based education: Some theoretical considerations. Higher Education Research and Development, 7, 6377.

 • Orion, N., 1989, Development of a High-School Geology Course Based on Field Trips, Journ. Geol. Education, v. 37, pp. 13-17

 • Özgüç, N., 1994, Beşeri coğrafya’da veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul

 • Tuna, F. ve Sarıkaya, 2014, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de (İstanbul) Coğrafya Eğitimi İçin Rota Önerileri, Doğu Coğrafya Dergisi 31, 189-206

 • Tuna, F. ve Sarıkaya, M.A., 2014, Coğrafya Eğitiminde Fiziki Coğrafya Öğretimi İçin Bir Rota Önerisi:Çatalca Yarımadası Batısı, İstanbul, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 30, 45-68.

 • Ünlü, M. ve Özdemir, F., 2018, Ortaöğretimde Fiziki Coğrafya Kazanımlarına Uygun Arazi Çalışmalarının Planlanması (İstanbul İli Örneği), Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 37, 49-62.

 • Yavuz Eren, K., 2005, Yeniden Yapılanan Sınıflar İçin Aktif Öğrenme Yöntemleri, Ceceli Yayınları Eğitim Dizisi : 9.

 • Yılmaz, C. ve Bilgi, M.G., 2011, Aday Öğretmenlerin Coğrafya Arazi Çalışmalarına Bakışı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), Bahar, 961-983.

                                                                                                    
 • Article Statistics