YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Author:

Number of pages: 230-276
Year-Number: 2018-XXXVII-2

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords