ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK PERSONEL VE YÖNETİCİLERİN UNVAN VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMLARI

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2394-2430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cinsiyet eşitsizliği ya da ayrımcılığı konusundaki tartışmalar iş hayatının her alanında olduğu gibi eğitim alanında da yapılmaktadır. Bu tartışmalarda sık sık dile getirilen eleştirilerden belki de en dikkat çekeni, yönetim görevlerindeki cinsiyet eşitsizliği tartışmasıdır. Bu konuda yapılan araştırmalarda ortaya çıkan genel sonuç, kadınların iş hayatında yer alma oranı ile yönetim görevlerinde bulunma oranı arasında çok büyük fark olmasıdır. Söz konusu araştırmalarda, yönetim görevlerinde kasıtlı bir cinsiyet ayrımcılığının yapılıp yapılmadığı ya da kadınların bu görevlere talip olup olmadığı soruları belirsizliğini korumaktadır. Konunun eğitim alanında ele alındığı bu araştırmada, devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerde görev yapmakta olan akademik personelin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları incelenmektedir. Araştırmada, devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler arasından seçilen üniversiteler örneğinde, akademik personelin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları; ayrıca üniversite yönetiminde (rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter, senato üyesi, yönetim kurulu üyesi) bulunan akademisyenlerin cinsiyet dağılımları verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, devlet üniversiteleri arasından, kuruluş dönemlerine göre, 1990 yılı öncesi kurulan üniversiteler, 1990-2006 yılları arası kurulan üniversiteler ve 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerden 10’ar üniversite (toplam 30 devlet üniversitesi); Özel üniversiteler arasından ise 10 üniversite olmak üzere toplam 40 üniversite seçilmiştir. Gerekli verilere YÖK web sayfası (YÖK Akademik ve Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi) ile belirlenen üniversitelerin web sayfalarından ulaşılmıştır. Ulaşılan veriler üzerinde içerik analizi yapılmış, analiz sonuçları araştırmanın amacı doğrultusunda tablolaştırılarak karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Recent discussions on gender equality or discrimination continue to be on the agenda in the field of education as it is in different areas. The discussion of gender equality in administrative positions is perhaps the most noticeable debate raised in this context. Researches in this subject show that there is a gap between the rate of women taking place in work life and the rate of having administrative posts. In other words, it is obvious that there is a remarkable gender inequality in administrative positions. However, in these researches, whether there is intentional gender discrimination in administrative positions or women are not demanding enough these tasks remains questionable. In the research, the distribution of academic staff working in state universities and private/foundation universities will be identified, and the distribution of academic staff will be given according to titles and genders in the sample of universities. Moreover, the gender distributions of the academicians in the university administration (rector, vice rector, general secretary, senate members, and board members) will be indicated. In the research, according to the foundation periods among the public universities (universities established before 1990, universities established between 1990 and 2006, and universities established after 2006), 30 universities (10 university from the each of them) and 10 universities among the private universities –a total of 40 universities- were selected as the research sample. The research data were obtained from YÖK web page (YÖK Academic and Higher Education Information Management System) and the web pages of the related universities. Content analysis was performed on the collected data and the results were tabulated and compared according to the purpose of the study.

Keywords