SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-XLIII
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1613-1628
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zekâ bir sporcunun ileri seviyelere gelmesinde önemli rol oynar. Araştırmamızda beden eğitimi ve spor bölümleri özel yetenek sınavına giren adayların zekâ türlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın evrenini Türkiye’deki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına giren adaylar, örneklemi ise Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına giren adaylar oluşturmuştur. Gardner (1993)’ın Çoklu Zekâ kuramında bahsettiği sekiz tür zekâ incelenmiştir. Puanların aralığı çok gelişmiş ile gelişmiş değil arasında değişmektedir. Verilerin normallik dağılımına bakılmış ve araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Verilerin analizinde Independent Sample T testi ve One Way Anova testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında spor branşı, yaş, cinsiyet, beden eğitimi ve spor bölümünü kazanma ve ekonomik durum değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Sonuç olarak doğa zekâsı, bedensel zekâ ve sosyal zekâ alanları beden eğitimi bölümlerine hazırlanan adaylar için önemlidir. 23-25 yaş grubundaki adayların lehine sonuçlar bulunmuştur. Adayların kendilerini geliştirebilecek etkinliklere katılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Intelligence has an very important role in coming an athlete to upper levels. This research aimed to examine the types and states of intelligence of the candidates taking special talent examinations in the physical education and sports department. The universe of this research consists of candidates taking special talent examinations in school of physical education and sports Turkey, the sample group consists of the candidated taking special talent examinations in Gaziantep University, School of Physical Education and Sports. The eight types of intelligence specified by Gardner (1993) in his Multiple Intelligence Theory, were studied. The range of scores ranges from between not very advanced to advanced. The normality of the data was examined and the research data showed a normal distribution. In data analysis Independent Sample T Test and One Way ANOVA Test were used. The findings revealed out statistically of significant results in terms of variables of gender, sport branchs age, economic situation and acceptance to sports department. As a result, nature intelligence, physical intelligence and social intelligence field are important for candidates who are prepared for physical education departments. The results were found in countenance of the candidates in the 23-25 age group. Candidates are encouraged to participate in activities that can improve themselves.

Keywords