MUHAMMED ALİ LÂHÛRÎ, HAYATI VE HZ. MUHAMMED TASAVVURU

Author:

Year-Number: 2019-XLII
Number of pages: 1173-1187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevlâna Muhammed Ali, 1874 yılında Hindistan’da doğmuştur. Lahor’daki Goverment College’de eğitim görmüş ve öğretmenlik, avukatlık gibi görevler yapmıştır. 1897 yılında Kâdiyânîlik hareketine katılmıştır. 1914 yılında Kâdiyânîlik’ten kısmen ayrılmış ve Ahmediler’in Lahor ekolünü kurarak Lahor’a yerleşmiştir. 13 Ekim 1951 tarihinde Karaçi’de ölmüş ve Lahor’a defnedilmiştir. Muhammed Ali, tefsir, hadis, tarih, siyer, akait, kelam ve mensubu olduğu Kâdiyânîlik alanlarında onlarca kitap yazmış bir müelliftir. Hz. Muhammed’in hayatına dair yazmış olduğu “Siretü Hayri’l-Beşer” adlı eseri, Osmanlıca ve Türkçeye “Peygamberimiz” ismiyle tercüme edilmiştir. Bu kitabı, ayrıca otuzdan fazla dile çevrilmiş ve birçok ülkede yayınlanmıştır. Muhammed Ali, klasik İslam tarihi ve batı kaynaklarını kullanmış olduğu bu eserinde, nasıl bir Hz. Muhammed tasavvuruna sahip olduğunu, ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Mevlâna Muhammed Ali was born in India, in 1874. He had his education at the Government College in Lahore and had held positions as a lawyer and lecturer. He joined the Ahmadiyyah Movement in 1897. He left the movement partly in 1914, and moved to Lahore where he established the Lahore branch of the Ahmadiyyah school. He died in Karachi on 13 October 1951 and was buried in Lahore. He was an author who produced numerous works on tafsir, hadith, history, prophetic biography, aqeedah, kalam, and the subjects of the Ahmadiyyah school. His book Siretü Hayri’l Beşer, which is based on the life of the Prophet saw, had been translated into the Ottoman language and Turkish as Peygamberimiz (Our Prophet). Additionally has this book been translated into more than thirty languages, and it has been published in numerous countries. Muhammad Ali has presented his image of the Prophet Mohammed. in this work, in which he made use of the classical Islamic history and the western sources.

Keywords