AVLONYALI İSMAİL KEMAL BEY’İN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ 1912-1914

Author:

Number of pages: 592-620
Year-Number: 2019-XLI

Abstract

Bir Osmanlı devlet adamı olan Avlonyalı İsmail Kemal (1847-1919), II. Abdülhamid ve Meşrutiyet dönemlerinin önemli Arnavut milliyetçilerinden biridir. O yaşamını siyasi faaliyetlerle geçirdi ve bazı Avrupa şehirlerini gezerek Batılı diplomatlarla görüşmeler yaptı. 1912 yılında I. Balkan Savaşı patlak verdiği sırada İsmail Kemal, Arnavutluk’un bağımsızlığını Avlonya’da ilan etti. 20 Aralık 1912’de Londra’da toplanan Büyükelçiler Konferansı, Arnavutluk’u yönetmek üzere bir Uluslararası Denetim Komisyonu kurdu. İsmail Kemal 22 Ocak 1914 tarihinde hükümet başkanlığından istifa ettirilerek ülke yönetimini bu uluslararası komisyona bıraktı. Sonra İtalya, Barselona ve Fransa’da bir sürgün hayatı yaşadı ve İtalya’da vefat etti. Bu çalışmada İsmail Kemal’in 1912-1914 yıllarındaki Arnavutluk’un bağımsızlığı ile ilgili mücadelesi incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The Ottoman statesman and politician Ismail Kemal Vlora was one of the famous name of Sultan Abdulhamid II and Costitution Period II. He was a member of the Albanian national movement, living in 1847-1919. He devoted his life to the political activities against to the Ottoman administration. He travelled to some cities of Europe senior diplomats and political statesmen. In 1912 with the outbreak of the First Balkan War, Ismail Kemal rose up and declared the creation of an independent Albania in Vlora. On 20 December 1912, The Conference of Ambassadors in London, it was to have a civil administration that would be run by the International Control Commission. He was forced to resign on 22 January 1914 and transferred government authority to it. Then he went into exile to Italy, Barcelona and France and he died in Italy. In this study, I will try to explain his political struggles for Albanian independence in 1912-1914.

Keywords