MİSYONER ÖRGÜTLERİN REKABET SAHNESİ FİLİSTİN

Author:

Year-Number: 2013-XV
Number of pages: 331-354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Batılı devletler tarafından “Kutsal Topraklar” diye adlandırılan Filistin bölgesinde Protestan İngiliz misyonerlik faaliyetlerinin başlaması, bölgede yüzyıl öncesinden misyonerlik faaliyeti sürdüren Katolik Fransız ve Ortodoks Rus misyoner örgütlerin bölgedeki varlıklarını oluşturmalarından sonraki döneme rastlar. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Filistin bölgesinde ki özellikle Kudüs’te Fransız kökenli Katolik misyonlar ve Rusya kökenli Ortodoks misyonların kendi dini öğretilerini yaymak, bölgedeki halkların dini kurtuluşa erdirilmesini sağlamak ve kendi ülkeleri için Filistin bölgesinde politik çıkar alanları meydana getirmek için başta kilise, manastır, okul, hastane olmak üzere birçok yetimhane meydana getirmeleri üzerinden yüzyıl geçmişti Filistin bölgesinde İngiliz misyonerlik faaliyetleri, bölgede daha önceden misyonerlik faaliyeti gösteren diğer Avrupalı devletler ile karşılaştırıldığında, 19. yüzyılın ortalarında başladığını görürüz. Bu tarihten önce bölgede İngiliz varlığından özellikle İngiliz misyonerlik faaliyetlerinden söz etmek mümkün değildi. Filistin bölgesine gönderilen ilk İngiliz Protestan misyonerler, Clapham Sect olarak bilinen İngiltere Kilisesine (Church of England) bağlı olan bir gurup evangelik üye tarafından 1799 yılında kurulmuş olan Church Missionary Society (CMS) Protestan misyoner örgütünün temsilcileriydi.

Keywords

Abstract

British missions to the “Holy Land” trailed French and Russian mission activity by many decades. By the mid-nineteenth century, French and Russian Catholic and Orthodox monasteries, convents, schools and hospices had been prominent in Palestine for nearly a hundred years. France had acquired a “protector” status over the Catholics of the Ottoman empire in the “capitulations” of 1740, after which French Catholic missionary activity expanded. In 1744, Russia received a similar protectorate over the empire’s Orthodox Christian subjects, and began to promote Russian Orthodox activity in Palestine. British missions in Palestine, by contrast, did not begin to appear until the mid-nineteenth century, and were comprised mainly of evangelical Protestants who stood some way outside the structures of church and state power in the metropolis.The first British missionary group to send representatives to Palestine was the Church Missionary Society, (CMS) founded in 1799 by a group of evangelical members of the Church of England known as the Clapham Sect.

Keywords