19. YÜZYILIN SONU İLE 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA SURİYE’DE DIŞ TİCARET

Author:

Number of pages: 705-738
Year-Number: 2013-XVI

Abstract

Suriye, coğrafi konumu nedeniyle Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının geçiş güzergâhı üzerindedir. Hem deniz, hem de karayolu ile ulaşım imkânına sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı tarih boyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş, ticaretin başladığı sayılı yerlere sahip olmuştur. Dünyada ilk üretim ve ticaret merkezlerinin kurulduğu bölgelerden biri olan Suriye, Doğu Akdeniz’deki limanları ile Ortadoğu’yu başta Akdeniz’e komşu ülkelere olmak üzere dünya ticaretine açan bir kapı hükmündedir. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başları dünya da uluslararası ticaretin her türlü olumsuzluğa rağmen hızlandığı ve değişim geçirdiği bir dönemdir. Bu dönemde Suriye dış ticareti ile Osmanlı devletinin ithalat ve ihracatının 1/6’ine tekabül eden bir uluslararası ticaret merkezidir. Bu çalışma ile 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında Suriye’nin ithalat ve ihracatı, buna bağlı olarak ithalat ve ihracat yapılan ülkeler ve bunların bölge ekonomisi üzerindeki etkileri ile bölgedeki liman şehirlerinin iktisadi vaziyetleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Due to its geographical position, Syria is on the transit route between Asia, Africa and Europe continents. It has the opportunity of both sea and road transportations. Because of these features it has been the cradle of many civilizations throughout history and become one of few places having been commercial centers. First in the world production and trade, Syria is one of the regions where the establishment of centers took place, particularly in the eastern Mediterranean and the Middle East which have been close to the Mediterranean ports of neighboring states, including the provision gate open to the world trade. For the world of international trade, the end of 19. Century and the beginning of the 20. Century, despite all adversities of the period, was the time in which the world’s trade accelerated and evolved. During this period, Syria, with its foreign trade, became an international trade center which consisted of 1/6 of the Ottoman Empire’s total import and export. In this study, Syria's imports and exports, accordingly their impacts on neighboring countries as well as on the region’s economy and the economic situation of port cities in the region were examined.

Keywords