MAHMÛDABÂD ÖRNEĞİNDE İLHANLILARDA ŞEHİRLİLEŞME FAALİYETLERİ

Author:

Number of pages: 163-185.
Year-Number: 2015-XXIII

Abstract

Moğolların batıya doğru gerçekleşen istila hareketleri neticesinde Ön Asya topraklarında güçlü bir devlet kurdukları görülmektedir. Hülegü’nün kurucusu olduğu İlhanlılar, Ön Asya’da hâkimiyetleri oluştuğu andan itibaren konar-göçer bozkır kültüründen sıyrılıp yerleşik kadim kültürlere uyum gayreti yaşamaktaydılar. Bu gayretin en önemli aşaması da şehirlileşme faaliyetlerinde kendini göstermekteydi. Bu bağlamda Hülegü ile başlayan şehirlileşme çabalarının en köklü ve yoğun örnekleri Mahmud Gâzân Han döneminde görülmektedir. Pek çok şehrin kurulduğu, tahrip olunmuş pek çok şehrin imar edildiği Gâzân Han döneminin önemli şehirlileşme faaliyetlerinden biri de farklı farklı muhitlere kurulan ve sultanın adını taşıyan “Mahmûdabâd” şehirleridir.

Keywords

Abstract

Mongol’s establishment of a powerful empire in Asia Minor can be seen as a result of their invasion towards the West. When the Ilkhanid State, founded by Hulagu, set its rule in Asia Minor, a process of orientation to sedentary culture from the nomadic culture started. The most important indicator of that process was the efforts of urbanization. In this context, the most radical and intense examples of urbanization, which started with Hulagu, can be seen Ghazan Mahmoud Khan. During the reign of Ghazan Khan, in which several cities were founded and the reconstruction of the ones that were previously destroyed, one of the most important urbanization activities was the cities that were founded in different places that were known as “Mahmoodabad” cities

Keywords