KARAMANOĞULLARINDA VERASET SİSTEMİ VE İKTİDAR MÜCADELELERİ

Author:

Year-Number: 2016-XXV
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 381-399.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu’da kurulmuş Türk Beylikleri içerisinde en büyüklerden bir tanesi olan Karamanoğulları, iki buçuk asır boyunca Orta Anadolu coğrafyasında hüküm sürmüştür. Bu Türk beyliği, büyük bir devlete dönüşmemiş olsa da beylik statüsünde İslam öncesi ve İslami dönemdeki Türk devlet yapısını kendi içerisinde benimseyerek sürdürmüştür. Devlet yapısının en önemli organı olan hanedan ailesi, veraset sistemi ve bu sisteme bağlı olarak yaşanan iktidar mücadeleleri önceki Türk devletlerinde olduğu gibi Karamanoğullarını da siyasi bağlamda derinden etkilemiştir. Özellikle iktidarın hanedan azalarının ortak hakkı olması bu mücadeleleri daha da yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmada Karamanoğulları Beyliğinin veraset sistemi ortaya konularak bu saltanat sistemine bağlı olarak yaşanan taht mücadeleleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Karamanids, one of the largest in the Anatolian principalities, It ruled for two and a half centuries in Central Anatolia. This Turkish principality, Although, the principality in the pre-Islamic status and turn into a big state in the Islamic period has continued to adopt the Turkish state structure in itself. The most important organ of the ruling family of the state structure, succession system and depending on the power struggle that took place in this system has a profound impact on the Karamanoğulları as in the previous Turkish governments. This study, succession system of Karamanids Principality and depending on the throne struggles experienced this rule system are examined.

Keywords