SÜRYANİLERDE DOĞUM VE ÇOCUK YETİŞTİRMEYE DAİR RİTÜELLER GELENEKLER (MİDYAT ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2016-XXV
Number of pages: 899-915.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Süryanilik, Hıristiyanlar arasında Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde III. ve IV. yüzyıllarda inanç ihtilaflarından ortaya çıkan ve monofizitizme eğilim gösteren bir kilisedir. Bu kilisenin taraftarlarına Süryani denir. Ortodoks, Katolik ve Protestan olmak üzere üç mezhebe ayrılan Süryanilerden Türkiye’de nüfus bakımından en kalabalık olan grup Ortodoks Süryanilerdir. Süryanilerce Tur Abdin adı verilen ve merkezi Midyat olan tarihi Süryani coğrafyasında günümüzde yaklaşık olarak üç bin civarında Süryani yaşamaktadır.Midyat’ta yaşayan Kadim Ortodoks Süryani Cemaatinin din hizmetleri Mardin ve burada bulunan ruhaniler tarafından verilmektedir. Midyat’ta ikamet eden Süryaniler, kadim Hıristiyanlığın vecibelerini yerine getirmekte, geleneklerine riayet etmekte ve yeni nesillerinin din ve kültürel hayattan kopmamaları adına çaba sarf etmektedirler. İlk ve Orta öğretim çağındaki Süryani çocukları, Milli Eğitime bağlı ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda kiliselere gönderilerek din eğitimiyle birlikte Süryanice de öğrenmektedirler. Bu makalede Midyat’ta yaşayan Süryani kadınlarının hamilelik ve doğuma ilişkin ritüel ve gelenekleri ile Süryani çocuklarının dini ve geleneksel anlayışa uygun yetiştirilme biçimleri konu edilecektir.

Keywords

Abstract

Syriacism is national church showing tendency to Monophysitism and having emerged due to the belief disagreements among Christians within the boundaries of East Roman Empire in III and IV centuries. The supporters of this church are called as Syriacs. Of the Syriacs

Keywords