ZAMAN KAZALARI

Author:

Number of pages: 579-587.
Year-Number: 2016-XXVII

Abstract

1970’lerde başlayan ve 80’lerin ilk yarısına tekabül eden bir dönemde dünyada bazı dengelere de bağlı olarak sosyal koşulların gelişimiyle ilgili büyük değişimler yaşanmıştır. Heyecanla karşılanan bu değişimler, dünyanın kaderini yeniden yazmıştır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin durdurulamaz ilerleyişiyle birlikte “enformasyon toplumu “nun doğuşu gerçekleşmiştir. Çok fazla umut vadeden bu yeni hayat; daha zengin, daha demokratik, daha çok imkân ve iletişim araçları sayesinde “uzakları yakın yapan” bir adımın da başlangıcı olmuştur. Tekno-kültürel çağın önayak olduğu tele-varoluş biçiminde öne çıkan bireylerin oluşturduğu sanal cemaatler, insanların yüz yüze iletişim yerine tercih ettikleri sosyal etkileşimin ve aidiyet duygularının bu yönde ilerlemesine neden olmuştur. Yaşanan bütün bu gelişmeler, dünyanın aslında bir “evrensel köy” olduğunun yeniden ispatı gibidir. Eşitliğin ve fırsat imkânının daha çok elde edileceği düşüncesi ilk başta kulağa hoş gelen ve uygulanırlık imkânı varmış gibi görünse de, bunun ilerleyen zamanlarda içine doğduğumuz sanal benliklerle başarmanın çok da mümkün olamayacağını göstermiştir.Bu çalışmada Virilio’nun tanımladığı bir kavram olan “Zaman Kazaları” üzerinden sanal ve gerçek arasındaki ilişki ele alınmaya çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

Starting in the 1970s and 80s, a period corresponding to the first halfdue to some stability in the world it has experienced major changes related to the development of social conditions. Greeted enthusiastically by these changes,it has rewritten the fate of the world. The emergence of the information society has been realized With the unstoppable progress of computer and communications technology. This new life who was the beginning of a step thanks to communication tools so much promise; richer, more democratic, more opportunities and remote relatives. By tele-existence in the form of virtual communities has led to progress that techno-cultural era was initiated, people's faces that they prefer social interaction and a sense of belonging rather than face communication. Experienced all these developments as the proof of that again the world is actually a global village. At first the idea that equality of opportunity and possibility of more income is pleasing to the ears. But showed it to achieve the virtual identity we were born into in the next time could be very possible. In this study, is attempted to be addressed a concept that defines Virilio's Time Accidents on the relationship between virtual and real.

Keywords