İNTİHÂL Mİ? İFTİRA MI? İLHANLILAR DEVRİNDE İKİ TARİHÇİ BİR İDDİA

Author:

Number of pages: 73-93.
Year-Number: 2016-XXVII

Abstract

İntihâl iddiaları ve intihalcilik, akademik hayatın en çetrefil konuları arasında yer almaktadır. Bugün modern akademinin en çok konuşulan ve ilgi çeken konularından olan intihâl ortaçağlarda da önemli bir gündem oluşturmaktaydı. Ortaçağlarda pek çok müellif için intihal iddiası gündeme getirilmişti. İşte bu intihal tartışmalarından biri de İlhanlı tarihçiliğinin önemli isimi büyük vezir ve hekim Reşîşdüddîn için öğrencisi olarak kabul edilebilecek bir kişi olan Kâşânî tarafından gündeme getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Plagiarism is accepted as one of the most complicated issues of the academic life. Plagiarism, as one of the leading topics of the academic environments that is widely argued nowadays, was also an important issue in the Middle Ages. Lots of Middle Ages authors was claimed to make plagiarism in their works. The owner of one of these claims was Kaşani accused his teacher Reşidüddin, who was a doctor and also an important historian in the Ilkhanid historiography.

Keywords