YENİ NESİL BİR ÖĞRENME ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ TARİH-KÜLTÜR KÜTÜPHANESİ GİRİŞİMİ: tarih.im

Author:

Year-Number: 2018-XXXIII
Number of pages: 847-872.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatın her alanında artık teknolojinin izlerini görmek mümkündür. Eğitim de, özellikle son yıllarda meydana gelen yenilikçi anlayışların etkisi ile bu izlerin en fazla görüldüğü alanlardan biridir. Günümüzde hem bilgiler hem de onu sunuş biçimleri bir dönüşüme uğramaktadır. Her kesimden insanlara “yeni nesil” çözümler üreterek, bilgiyi en kolay ve en doğru şekilde iletmek artık bir zorunluluk olmuştur. Bu anlayışla, 2013 yılında bir grup genç tarihçi tarafından tarih bilimi yeniden yorumlanarak, bir “girişimcilik” hareketiyle geniş kitlelere www.tarih.im adlı internet portalı üzerinden ulaşılması hedeflenmiştir. Alanında yetkin tarihçilerle gerçekleştirilen kısa soru-cevap şeklindeki videolarla “hap” bilgiler aktarılmak istenmiştir. Bunların yanı sıra, sözlü tarih çalışmaları ve sokak röportajları ile de geleceğe yeni tarihi veriler aktarılmak istenmiştir. Video merkezli portalda ayrıca, “günün tarihi”, “nesnelerin tarihi” gibi görsel sunumlar da hazırlanmıştır. Ancak, gerekli maddi desteğin sağlanamaması nedeniyle, bu girişimcilik hareketine 2016 yılında son verilmiştir ya da virgül konmuştur denilebilir.Bu makalede, yeni nesil eğitim yöntemleri kapsamında özgün bir çalışma örneği olarak tarih camiasına katkı sunan tarih.im girişiminin fikir aşaması, süreçte yaşananlar, içeriği ve niçin sonlandığı incelenecektir.

Keywords

Abstract

The imprint of technology can now be seen in every area of life. Education also is one area in particular where this is seen, with the effect of recent innovative concepts. Today, both information and the ways it is presented have reached a turning point. It has become necessary to produce “new generation” solutions to present information in the easiest and best way. Thus in 2013, a group of young historians set out to reach the wider public with a new interpretation of historical knowledge through an internet portal called www.tarih.im using an “entrepreneurial” approach. They aimed to provide information “pills” in the form of short question and answer videos prepared with historians who were expert in the field. Along with this, they aimed to pass on new historical data to the future by means of oral history studies and outdoor reporting. In addition, visual presentations such as “history of the day” and “the history of objects” were prepared in the video-centered portal. However, the necessary material support was not secured and this initiative was terminated or at any rate paused in 2016.In this study, an evaluation will be made of the stages of thought of the tarih.im initiative in presenting history to the public, what was experienced in the process, its content, and why it was terminated, as an example of original work using new generation educational methods.

Keywords