GEÇ ORTAÇAĞ İSKANDİNAV TOPLUMUNDA EYALET KANUNLARINA GÖRE SUÇ VE CEZA

Author:

Year-Number: 2018-XXXIII
Number of pages: 121-143.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihte toplumların oluşumunda en önemli kurumlardan birisi hatta temeli diyebileceğimiz kurum, hukuk müessesesi olmuştur. Aynı kurum, İskandinav ülkelerinde de önem taşımaktaydı. Ayrıca bu bölgede Thing adı verilen meclisler de vardı. Bu meclisler adaleti daha iyi sağlayabilmek için geniş yetkilere sahiplerdi. Bütün örfi uygulamaları derleyerek genel bir yasa haline getirmekteydiler. İskandinav toplumlarındaki bu şekillenme, IX.-XII. yüzyıllar arasında daha da artmıştır. Bu durum, sadece toplumun değil diğer kurumların da yeniden şekillenmesine sebep olmuştur. Bu değişim sırasında Avrupa’daki Roma ve Kilise kanunlarından da etkilenilmiştir. Ancak kanunların bazılarında pagan özelliklerin hala var olduğu da görülmektedir. Bu çalışmamızda ise bu sistemin işleyiş şekillerini, suçları ve uygulanan cezaları anlatmaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

One of the most important institutions in the formation of societies and also that we can say a basic foundation is legal institution in the history. The same institution was also importanat in Scandinavian countries. There were also cuncils called “Thing” in this area. These councils had broad aouthorities to better. They compiled all the complicated practices into a general law. This formation in Scandinavian societies, IX.-XII. It has increased even more over the centuries.This situation has caused not only society but also other institutions to be reshaped. During this change he was also influenced by the Roman and Church laws in Europe. However, it appears that some of the laws still have pagan attributes. In this work, we will try to explain the functioning of this system, the crimes and the penalties applied.

Keywords