RAVZATÜ’S-SAFÂ VE HABİBÜ’S-SİYER’E GÖRE GÛRLULAR

Author:

Year-Number: 2018-XXXIV
Number of pages: 129-161.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afganistan dâhilindeki Helmand Vadisi ile Herât kenti arasındaki dağlık alan Gûr Bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Gûrlular, bölgenin adına nispetle 545/1150 yılında burada kurulmuş ve 612/1212 yılına kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Gûrluların menşeleri hakkında kaynaklar bir takım bilgiler verse de bu bilgilerin kesinliği yoktur. Ancak 545/1150 yılından sonra gelişen hadiseleri ele alan kaynaklar bu süreci yaklaşık olarak aynı paralelde sunmaktadır. Bu kaynaklar arasında çalışmamıza konu olan Mîrhând’ın Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ adlı eseri ile Hândmîr’in Târîhu Habibi’s-Siyer fî Ahbâr-ı Efrâd-ı Beşer adlı eseri de vardır. Her iki kitap da Gûrlu tarihine ışık tutacak önemli bilgileri barındırmaktadır. Bu çalışmada her iki eser de öncelikle Türkçeye tercüme edilip istifadeye sunulmuştur. Ayrıca dönemi anlatan diğer ana kaynaklarla da mukayese edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The mountainous area between Helmand Valley and Herat city in Afghanistan is called Ghur Region. The Ghurids was founded here in 545/1150, in the name of the region, and maintained its existence until 612/1212. Although the sources about the origins of the Ghurids provide some information, this information is not certain. However, the sources dealing with the developing events after 545/1150 convey this process in approximately the same way. Among these sources, there is also the work of Mîrhând, Râvzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ and Hândmîr’s Târîhu Habibi’s-Siyer fî Ahbâr-ı Efrâd-i Beşer. Both books contain important information that will shed light on the history of Ghurid. In this study, both works were firstly translated into Turkish and presented for exploitation. It has been also tried to be evaluated compared with other main sources of the period.

Keywords