NİÇİN OKUMUYORUZ?

Author:

Year-Number: 2018-XXXV
Number of pages: 299-313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma eylemi insanın doğumundan itibaren başlayan bir süreçtir. Bu süreç çevremizi görmeye başladığımız andan itibaren başlayıp ölene kadar geçen zamanda devam etmektedir. Okuma eylemi yazılı bir metni okuma olarak ele alındığında ise bu süreç ilköğretim ile başlamaktadır. İlköğretim ile başlayan akademik okuma süreci bu aşamadan sonra eğitimciler tarafından bir beceri olarak değerlendirilmekte ve bu becerinin geliştirilebilmesi için her eğitim kademesinde çalışmalar yapılmaktadır. Ortaokul seviyesinde çocuklara okuma beceri ve alışkanlığını kazandıracak olan Türkçe öğretmenlerinin okuma ile ilgili görüşleri önemlidir. Çünkü ortaokul seviyesindeki öğrencileri yetiştirmek amacıyla eğitim alan Türkçe öğretmen adayları ileride okuma becerisini ve alışkanlığını öğrenciye kazandırması beklenen eğitimciler arasında başı çekecektir. Araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarına “niçin okumuyoruz?”sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen verilerle Türkçe öğretmen adaylarının okumama sebepleri olarak “zaman, internet, yoğun iş veya okul yaşamı, ekonomik problemler, eğitim ve öğretim programlarının yetersizliği, okumanın sıkıcı olması vb. sebeplerden dolayı okumadıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Why do not we read it? Reading is a process that starts from the birth of a person. This process continues from the moment we begin to see the cycle until the beginning and the end of the decade. When the reading act is considered as a written text reading, this process starts with primary education. The academic reading process that starts with primary education is evaluated as a skill by the trainees after this stage and studies are being carried out at every level of education so that this skill can be developed. The opinions of Turkish teachers about reading are important, as they will gain reading skills and habits to children at secondary school level. Because Turkish teacher candidates trained to raise students at secondary school level will be among the educators who are expected to improve their reading skills and habits in the future. In the study, the question Why do we study? Was directed to Turkish teacher candidates. The obtained results are as follows: Time, internet, intensive work or school life, economic problems, inadequacy of education and training programs, boring of reading etc. have not been read due to reasons.

Keywords