BAŞLANGIÇTAN ORTA DEMİR ÇAĞI’NA KADAR DAĞLIK DOĞU ANADOLU’NUN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Author:

Number of pages: 621-661
Year-Number: 2018-XXXVII

Abstract

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk insana dair izler Paleolitik Çağ’a kadar inmiştir. Dönemin zorlu şartlarının gereği olarak bu bölgedeki ilk insanlar sadece yabani meyveleri tüketebilmiş ve bazı bitkilerin köklerinden yararlanabilmiştir. Ancak Paleolitik Çağ’ın ilerleyen aşamalarında Doğu Anadolu’da çevre ve iklimsel şartların uygun hâle gelmesi sonucu bölgenin sosyo kültürel yapısında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Örneğin avcılık ve toplayıcılık, günlük yaşamın vazgeçilmez geçim yolları arasında yer almaya başlamıştır. Neolitik Çağ’da ise Dağlık Doğu Anadolu’nun sahip olduğu verimli obsidyen kaynakları, bölgeler arası ticarette oldukça etkiliydi. Tunç Çağlarının başlamasıyla birlikte hayvancılıkla geçinen yarı göçebe aşiret tarzı gruplar, bölgenin sosyo-ekonomik yapısında önemli rol oynamaya başladı. Bölgede ortaya çıkan aşiret tarzı yapılanmalar, Tunç Çağlarının sonlarına doğru Uruadri ve Nairi adındaki yerel politik güçlere dönüşmeye başladı. Uruadri ve Nairi isimli yerel politik güçlerin Asur saldırıları karşısında geliştirdiği siyaset ve ortaya koyduğu askeri politikalar, bölgenin Erken Demir Çağı’nın sosyo-ekonomik yapısını şekilendirdi.

Keywords

Abstract

The traces of the first human in the Eastern Anatolia Region goes back to the Palaeolithic Age. Due to the hard conditions of the period, the first people in this region could only consume the wild fruits and benefit from the roots of some plants. However, in the later stages of the Palaeolithic Age, significant changes occurred in the socio-cultural structure of the region after environmental and climatic conditions became appropriate in Eastern Anatolia. Hunting and foraging, for example, turned into one of the indispensable livelihoods of daily life. In addition, in the Neolithic Age, the fertile obsidian resources found in the Mountainous East Anatolia had high effect on inter-regional trade. With the beginning of the Bronze Age, the semi-nomadic tribal style groups living via animal husbandry started to play an important role in the socio-economic structure of the region. The tribal-style structures that emerged in the region began to turn into the local political forces called Uruadri and Nairi towards the end of the Bronze Ages. The policies and military policies developed by the local politic forces called Uruadri and Nairi against the Assyrian attacks shaped the socio-economic structure of the region at the Early Iron Age.

Keywords