HABER ÇEVİRİLERİNDE YERLİLEŞTİRME STRATEJİLERİ OLARAK ETNOMERKEZCİ ERİTME VE SALDIRGAN SADAKAT

Author:

Year-Number: 2018-XXXVII-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 1-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, haber çevirilerinde uygulanan “etno-merkezci eritme” ve “saldırgan sadakat” gibi iki stratejik yerlileştirme ilkesi ele alınmıştır. Bunlardan, etno-merkezci eritme stratejisinde, özgün metin, kaynak kültürün özelliklerinden ayrılarak, erek dil kültür değerlerine göre sadeleştirilmektedir. Diğer yandan, saldırgan sadakat, özgün metnin dilsel ve kültürel farkı korumasından ötürü, erek dil-kültürünün hegemonyasına boyun eğen geleneksel çeviri normlarına bir direnç niteliğindedir. Çağdaş çeviri anlayışı uyarınca, metinler erek okurun beklentilerine göre yerelleştirilmektedir. Çağdaş çeviri anlayışı uyarınca, metinler erek okurun beklentilerine göre yerelleştirilmektedir. Bu anlamda, habercilik hedefleri pahasına kaynak metnin ortadan kaldıran haber-çeviri süreci geleneksel kaynak metne bağlılık çeviri paradigmasıyla bağdaşmasa bile çevirinin pragmatik doğasıyla uyumlu gözükmektedir. Bu söz yapımının paralelinde haber metinlerini çeviren, aktaran, yeniden düzenleyen ve baştan yazan hibrit bir çevirmen-gazeteci sureti ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği bir takım gelişmeyle çevirmen-gazetecinin işi kolaylaşırken aynı zamanda anlık iletişim ihtiyacına süratle karşılık vermek açısından zamansal kısıtlamalara sebep olduğu da görülmektedir.

Keywords

Abstract

This paper deals with such domesticating strategies as ethnocentric reduction and abusive fidelity applied in journalistic translation as an act or process of reproducing news stories. Of these, the former reduces the foreign text to target-language cultural values, detaching all the features of the source culture. The latter, on the other hand, comes across as a principle regarded as a sign of resistance to widely accepted translation norms that conform to the hegemony of the target language and culture in that the linguistic and cultural difference of the foreign text remains intact. In accordance with the contemporary concept of translation, texts are domesticated and tailored in such a way to easily suit the target audience expectation. Hence, the process in news translation in which the original text will be obliterated at the expense of journalistic purposes may not fully comply with the traditional source text-oriented paradigm of translation although it seems to be congruent with its pragmatic nature.

Keywords