LUCİUS MARCİUS PHİLİPPUS’UN SENATO’DA YAPTIĞI KONUŞMA

Author:

Number of pages: 418-432
Year-Number: 2019-XXXVIII

Abstract

Gaius Sallustius Crispus, Roma Cumhuriyet Dönemi’nin siyasi ve ahlaki durumunu yazan ünlü Romalı tarihçidir. Yazar, Historiae adlı eserinde MÖ 78-67 yılları arasındaki politik olayları ele almıştır. Sallustius senato egemenliğinin zayıflamasına, Sertorius’a karşı yapılan savaşa (MÖ 80-72), köle savaşlarına (MÖ 73-72), deniz korsanlarıyla yapılan savaşlara ve Mithridates ile yapılan savaşlara, Catilina İsyanına (MÖ 63) bizzat şahit olmuştur.Bu çalışmada Sallustius’un Historiae adlı eserinde yer alan Lucius Marcius Philippus’un senatoda yaptığı Latince konuşmanın Türkçe çevirisi, dönemin olaylarıyla birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. Sallustius, Philippus’un konuşmasını renkli ve akıcı bir üslupla kaleme almıştır.Çalışmada, Philippus’un MÖ 91 yılında consul olduğu dönemden itibaren kamuda nasıl bir politika izlediği ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Gaius Sallustius Crispus is a well-known Roman history writer, who wrote the political and moral aspects of the Roman Empire’s Republican Era. The Author approached the political incidents between the years BC 78-67 in his work titled Historiae. Sallustius witnessed the erosion of Senate’s dominance, the war against Sertorius (BC 80-72), slave wars (BC 73-72), the wars against pirates and the wars against Mithridates and Catilina revolt.In this study the speech of Lucius Marcius Philippus given in Senate in Latin is translated into Turkish which was included in Sallustius’ work titled “Historiae”, and it was approached considering the period’s events. Sallustius had wrote Philippus’ speech in a lively and fluent wording.In the study it was also staded what kind of policy Philippus maintained in public starting from BC 91 when he became consul.

Keywords