ANTİK ÇAĞ'DA PONTOS SAHİL KENTLERİNİ İÇ BÖLGELERE BAĞLAYAN KARA YOLLARI

Author:

Year-Number: 2020-XLIV
Number of pages: 129-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğu ve Orta Karadeniz bölgeleriyle lokalize edilen Pontos coğrafyasının dağlık yapısı günümüzde olduğu gibi eski çağlarda da sahil kesimiyle iç bölgeler arasındaki ulaşımı olumsuz etkiliyordu. Sert geçen kışlar ve kara yolu güzergâhı üzerindeki yüksek sıradağlarda yaşayan vahşi kabileler yol güvenliğini tehdit ediyordu. Romalıların MÖ 64 yılında bölgeyi ele geçirmesine kadar olan süreçte ulaşım büyük ölçüde deniz yoluyla sağlanıyordu. Roma’nın sömürgeci yapısı ve Doğu sınırını güvence altına alma çabaları, Karadeniz sahil kentlerini iç bölgelere bağlayan kara yollarının önem kazanmasına zemin hazırlamıştır. Bu dönemde Pontos’un iç kesimlerinde yeni kentler kurulmuş, bu kentleri sahildeki limanlara ve birbirlerine bağlayan yol yapım faaliyetleri hız kazanmıştır. Itinerarium Romana, Tabula Peutingeriana vb. gibi Roma dönemi yol ağını gösteren haritalar ve bölgede yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen veriler sonucunda Pontos sahil kesimini iç bölgelere bağlayan üç ana kara yolu güzergâhı tespit edilmiştir: Polemonion-Neokaesareia, Amisos-Amaseia ve Trapezus-Satala. Bu ana güzergâhlar dışında farklı zamanlarda kullanılmış tali yolların varlığı da bilinmektedir.

Keywords

Abstract

The mountainous structure of Pontus, which is localized with the Eastern and Central Black Sea regions, had a negative impact on the transportation between the coastal areas and the inner regions in ancient times. Harsh winters and wild tribes living in high mountain ranges on the highway route threatened road safety. Until the Romans took over the region in 64 BC, the transport was mostly provided by sea. The imperialist structure of the Roman Empire and its efforts to secure the eastern border have paved the way for the importance of highways connecting the Black Sea coastal cities to the inner regions. During this period, new cities were established in the inner parts of Pontus, and the road construction activities linking these cities to the coastal ports have accelerated. The maps of the Roman period, such as Itinerarium Romana and Tabula Peutingeriana, and also data from surveys in the region have identified three main roads linking the coastal part of Pontus to the inner regions: Polemonium-Neocaesareai, Amisos-Amaseia and Trapezus-Satala. Apart from these main routes, it is known that there are used secondary roads at different times.

Keywords