ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 333-354
Year-Number: 2020-XLIV

Abstract

Öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yolu izlenmiştir. Çalışma grubu, 2017-2018 bahar yarıyılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ikinci sınıf düzeyinde öğretim ilke ve yöntemleri dersinden başarılı olan sınıf, bilgisayar ve eğitim teknolojileri, okul öncesi, ilköğretim matematik ve resim öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Görüşme formunda öğretmen adaylarının “öğretim ilke ve yöntemleri… gibidir/benzerdir; çünkü...”cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada verilerinin analiz sürecinde içerik analizi yolu izlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik 57 geçerli metafor ürettikleri belirlenmiştir. Üretilen metaforların büyük bir bölümünün öğretmenliğin başlangıcı, kılavuz, su, başlangıç, hayatın kendisi, ışık, yapboz, şeklinde olumlu algıları içerirken; süt, bedava bir market, kütüphane, yorgan, zorunluluk gibi beş tane olumsuz algıları içermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, a qualitative research method was utilized to identify preservice teachers’ perceptions towards teaching principles and methods course via various metaphors. The study group of the research consisted of second grade preservice teachers attending classroom, computer and education technologies, early childhood, elementary mathematics and art teaching programs and successfully completing teaching principles and methods course in the spring term of the 2017-2018 academic year at the Education Faculty of Gazi Osman Pasa University. The preservice teachers were asked to complete the following sentence in the interview form: “Teaching principles and methods are like…, because…” For the analysis of the research data, content analysis was employed. According to the findings, the preservice teachers yielded 57 valid metaphors regarding the teaching principles and methods course. The major part of the metaphors are positive such as introduction to teaching profession , guide, water, starting point, life itself, light, jigsaw, whereas the study includes five negative metaphors as follows: milk, grocery store, free of charge, library, quilt, necessity.

Keywords